Obliczanie pól powierzchni bryłowych - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1848
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obliczanie pól powierzchni bryłowych - omówienie - strona 1 Obliczanie pól powierzchni bryłowych - omówienie - strona 2 Obliczanie pól powierzchni bryłowych - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

  www.etrapez.pl  Strona 1              KURS  CAŁKI OZNACZONE, NIEWŁAŚCIWE  i ZASTOSOWANIA CAŁEK    Lekcja 4  Obliczanie długości łuków, objętości i pól  powierzchni brył obrotowych    ZADANIE DOMOWE          www.etrapez.pl  Strona 2    Częśd 1: TEST  Zaznacz poprawną odpowiedź (tylko jedna jest prawdziwa).  Pytanie 1  Jakie zastosowania geometryczne ma całka oznaczona?  a)  Obliczanie objętości, pól powierzchni brył obrotowych i przybliżonych wartości funkcji  b)  Obliczanie pól obszarów i długości łuków  c)  Obliczanie pochodnych, całek nieoznaczonych i długości łuków  d)  Obliczanie pól obszarów i pochodnych funkcji    Pytanie 2    Zadanie, w którym mamy obliczyd długośd łuku z  ( ) f x  dla  , x a b  może przydad się nam do tego,  aby…  a)  Obliczyd, ile piasku musimy wysypad, żeby zasypad pole pomiędzy wykresem funkcji  ( ) f x   a osią OX  b)  Obliczyd, ile przestrzeni trzeba wygospodarowad, aby krzywa mogła obracad się  ( ) f x  wokół  osi OX  c)  Obliczyd, jak długą drogę ma do przebycia statek płynący wzdłuż rzeki o kształcie wykresu  ( ) f x    d)  Obliczyd, ile szkła będzie potrzeba do wytworzenia bombki choinkowej powstałej przez obrót  krzywej f(x) dookoła osi OX    www.etrapez.pl  Strona 3    Pytanie 3  Pola powierzchni których przedmiotów obliczymy korzystając ze wzoru na pole powierzchni brył  obrotowych?  a)  Pola ze zbożem, krzesła, samochodu (bez kół)  b)  Podłogi w pokoju, piórnika, asfaltu na jezdni  c)  Żarówki 60W, kul śniegowych do bałwanka, garnka  Pytanie 4  Obliczenie pochodnej z danej funkcji konieczne jest w zadaniach  a)  Na długośd łuku i pole powierzchni bryły obrotowej  b)  Na długośd łuku, objętośd i pole powierzchni bryły obrotowej  c)  Na objętośd i pole powierzchni bryły obrotowej  d)  Na długośd łuku i objętośd bryły obrotowej  Pytanie 5  Jakim wzorem obliczylibyśmy długośd krzywej ( ) 1 f x x  w przedziale  1 1 x ?  a)  Obliczenie długości łuku jest nie możliwe z uwagi na to, że jedna z granic całkowania jest  nieujemna  b)  1 2 1 1 1 L x dx   c)  1 2 1 2 1 1 1 x L dx   d)  1 2 1 2 1 0 2 1 x L dx    Pytanie 6  Jakie granice całkowania należałoby przyjąd, aby obliczyd długośd łuku krzywej  2 2 4 y x x  ?   a)  0 2 i   b)  0 1 i   c)  0 4 i   d)  1 2 0 i           www.etrapez.pl  Strona 4    Pytanie 7  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz