calki niewlasciwe - omówienie 1

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2058
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
calki niewlasciwe - omówienie 1 - strona 1 calki niewlasciwe - omówienie 1 - strona 2 calki niewlasciwe - omówienie 1 - strona 3

Fragment notatki:

  www.etrapez.pl  Strona 1              KURS  CAŁKI OZNACZONE, NIEWŁAŚCIWE  i ZASTOSOWANIA CAŁEK    Lekcja 2  Całki niewłaściwe    ZADANIE DOMOWE            www.etrapez.pl  Strona 2    Częśd 1: TEST  Zaznacz poprawną odpowiedź (tylko jedna jest prawdziwa).  Pytanie 1  Jakie zagadnienie z analizy matematycznej ma zastosowanie w całkach niewłaściwych?  a)  Liczenie macierzy  b)  Liczenie monotoniczności funkcji  c)  Liczenie granic  d)  Liczenie liczb zespolonych  Pytanie 2  Czym różnią się całki niewłaściwe I rodzaju od całek niewłaściwych II rodzaju?  a)  Podczas obliczania całek niewłaściwych I rodzaju stosujemy metody tylko przez  podstawienie i przez części, a podczas obliczania całek niewłaściwych II rodzaju  możemy stosowad wszystkie metody całkowania  b)  Całki niewłaściwe I rodzaju mają nieskooczonośd w granicach całkowania, a całki  niewłaściwe II rodzaju w granicach całkowania mają liczby  c)  W całkach niewłaściwych I rodzaju funkcja podcałkowa jest prostsza do scałkowania  d)  W całkach niewłaściwych I rodzaju musimy sprawdzid dziedzinę funkcji podcałkowej  przed rozpoczęciem całkowania  Pytanie 3  1 0 1 dx x    Powyższa całka jest całką…  a)  Oznaczoną  b)  Niewłaściwą II rodzaju  c)  Niewłaściwą I rodzaju  d)  Nieoznaczoną        www.etrapez.pl  Strona 3    Pytanie 4  Etapy rozwiązywania całki niewłaściwej to…  a)  Obliczenie całki nieoznaczonej – obliczenie granicy z wyniku  b)  Obliczenie granicy z funkcji podcałkowej – obliczenie całki nieoznaczonej – obliczenie  całki oznaczonej  c)  Wprowadzenie granicy - obliczenie całki nieoznaczonej – obliczenie całki oznaczonej – obliczenie granicy z wyniku  d)  Obliczenie całki oznaczonej – obliczenie całki nieoznaczonej z wyniku – obliczenie  granicy z wyniku  Pytanie 5  2 1 ? 1 x dx x         Jakie wyrażenie mogłoby znaleźd się w tym miejscu?  a)  2 1 lim 1 x dx x            b)  1 2 2 1 1 1 1 1 x x dx dx x x            c)  0 2 2 1 1 1 1 1 x x dx dx x x            d)  2 1 lim 1 x dx x                www.etrapez.pl  Strona 4    Pytanie 6  2 lim ? H e            ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz