Obliczanie przybliżonych wartości wyrazeń

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2128
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obliczanie przybliżonych wartości wyrazeń - strona 1 Obliczanie przybliżonych wartości wyrazeń - strona 2 Obliczanie przybliżonych wartości wyrazeń - strona 3

Fragment notatki:

  www.etrapez.pl  Strona 1               KURS POCHODNE i BADANIE  PRZEBIEGU ZMIENNOŚCI  FUNKCJI    Lekcja 3  OBLICZANIE PRZYBLIŻONYCH WARTOŚCI  WYRAŻEO.   OBLICZANIE STYCZNEJ I NORMALNEJ DO  KRZYWEJ.       ZADANIE DOMOWE    www.etrapez.pl  Strona 2        Częśd 1: TEST  Zaznacz poprawną odpowiedź (tylko jedna jest prawdziwa).  Pytanie 1  Jak oblicza się przybliżone wartości liczb przy użyciu pochodnej?  a)  Obliczając z nich pochodną  b)  Przekształcając je na sumę lub różnicę innych liczb  c)  Nie można tego wykonad, oblicza się tylko przybliżone wartości funkcji  d)  Przedstawiając je jako przybliżone wartości funkcji i korzystając ze wzoru na  przybliżoną wartośd funkcji  Pytanie 2  63   O powyższej liczbie można powiedzied, że…   a)  Będzie „trochę” większa od 8  b)  Będzie „trochę” większa od 63  c)  Będzie równa w przybliżeniu 4  d)  Będzie „trochę” mniejsza od 8  Pytanie 3  y x    Mając funkcję daną jak wyżej, ile równe będzie    4 f   ?   a)  2   b)  1 4   c)  4   d)  1 2     www.etrapez.pl  Strona 3    Pytanie 4    4 sin 0, 001     Czy do obliczenia przybliżonej wartości powyższego wyrażenia potrzebna będzie zamiana  stopni na radiany przy   x  ?  a)  Tak  b)  Nie  Pytanie 5  Jak może wyglądad wzór na przybliżoną wartośd funkcji?  a)        0 0 0 f x x f x xf x         b)        0 0 0 f x x f x x f x        c)        0 0 0 f x x f x x f x         d)        0 0 0 f x x f x x f x          Pytanie 6  Czym jest normalna do wykresu funkcji w punkcie    0 0 , P x y ?  a)  Prostą prostopadłą do wykresu funkcji w tym punkcie  b)  Prostą prostopadłą do stycznej do wykresu funkcji w tym punkcie  c)  Prostą przecinającą wykres funkcji w dokładnie jednym punkcie    0 0 , P x y   d)  Prostą równoległą do stycznej w tym punkcie  Pytanie 7   2 6 5 1 y x x      Jaki będzie wzór na współczynnik kątowy stycznej do powyższej krzywej w punkcie  0 x ?  a)  0 6 a x    b)  0 12 a x    c)  6 a     d)  12 a           www.etrapez.pl  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz