Pierwiastki drugiego stopnia - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pierwiastki drugiego stopnia - omówienie - strona 1 Pierwiastki drugiego stopnia - omówienie - strona 2 Pierwiastki drugiego stopnia - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

  www.etrapez.pl  Strona 1              KURS LICZB ZESPOLONYCH    Lekcja 2  Równania zespolone. Pierwiastki drugiego  stopnia liczone w postaci kartezjańskiej.       ZADANIE DOMOWE            www.etrapez.pl  Strona 2    Część 1: TEST  Zaznacz poprawną odpowiedź (tylko jedna jest prawdziwa).  Pytanie 1  ( ) 2 4 8 2 3 4 x x y i xy xi i − + + + = +   Częścią rzeczywistą liczby zespolonej po lewej stronie równania jest:   a)  2x  b)  2x-4  c)  2x+8xy  d)  2x-4(x+y)  Pytanie 2  Rozwiązywanie równań zespolonych z niewiadomą zespoloną "z" składa się z etapów (wybierz  prawidłowy przebieg rozwiązywania zadania) :   a)  1) Przedstawienie niewiadomej "z" w postaci kartezjańskiej "x+iy"  2) Doprowadzenie do sytuacji, w której po lewej i po prawej stronie równania jest widoczna część  rzeczywista i część zespolona liczby (w postaci wyrażeń algebraicznych)  3) Porównanie części rzeczywistych i urojonych po lewej i prawej stronie równania w układzie  równań  4) Rozwiązanie układu równań  5) Zapisanie odpowiedzi w postaci liczby (lub liczb) zespolonej "z"   b)  1) Uporządkowanie równania, umieszczenie wyrażeń algebraicznych z niewiadomą "z" po lewej  stronie równania, a liczb po prawej stronie równania  2) Redukcja wyrażeń podobnych  3) Dzielenie obu stron równania przez współczynnik przy niewiadomej "z"  4) Zapisanie czytelnie odpowiedzi   c)  1) Przedstawienie niewiadomej "z" w postaci kartezjańskiej "x+iy"  2) Podniesienie obu stron do kwadratu  3) Doprowadzenie do sytuacji, w której po lewej i po prawej stronie równania jest widoczna część  rzeczywista i część zespolona liczby (w postaci wyrażeń algebraicznych)  4) Dopisanie równania w postaci zsumowanych kwadratów liczb x i y przyrównanych do modułu  liczby po prawej stronie  5) Dodanie równań stronami i rozwiązanie równania  6) Zapisanie odpowiedzi w postaci liczby (lub liczb) zespolonej "z"   d)  1) Przedstawienie niewiadomej "z" w postaci kartezjańskiej "x+iy"  2) Umieszczenie wyrażeń algebraicznych bez "i" po lewej stronie równania, a zawierających "i" po  prawej stronie równania  3) Porównanie lewej i prawej strony równania (pomijając "i")  4) Rozwiązanie powstałego równania  5) Zapisanie odpowiedzi w postaci liczby (lub liczb) zespolonej "z"     www.etrapez.pl  Strona 3    Pytanie 3   ( ) ( ) 2 3 5 2 4 x i x iy i + = − + +   Część urojona liczby po prawej stronie równania (po uporządkowaniu) wyniosłaby... ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz