Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - strona 36

Postać wykładnicze liczby zespolonej - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 805

  www.etrapez.pl  Strona 1              KURS LICZB ZESPOLONYCH    Lekcja 8  Postać wykładnicza liczby  zespolonej       ZADANIE DOMOWE            www.etrapez.pl  Strona 2    Zaznacz poprawną odpowiedź (tylko jedna jest prawdziwa).  Pytani...

Potęgi liczb - zadania

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 497
Wyświetleń: 8435

  www.etrapez.pl  Strona 1              KURS LICZB ZESPOLONYCH    Lekcja 4  Podnoszenie liczby zespolonej do potęgi.      ZADANIE DOMOWE                www.etrapez.pl  Strona 2    Zaznacz poprawną odpowiedź (tylko jedna jest prawdziwa).  ...

Powtórzenie wiadomości z granic ciagów

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1239

  www.etrapez.pl  Strona 1              KURS GRANICE    Lekcja 5  Proste granice funkcji. Powtórzenie metod  z granic ciągów.      ZADANIE DOMOWE            www.etrapez.pl  Strona 2    Częśd 1: TEST  Zaznacz poprawną odpowiedź (tylko jedna...

Reguła Hospitala - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2044

  www.etrapez.pl  Strona 1               KURS POCHODNE i BADANIE  PRZEBIEGU ZMIENNOŚCI  FUNKCJI    Lekcja 4  REGUŁA DE L’HOSPITALA      ZADANIE DOMOWE        www.etrapez.pl  Strona 2    Częśd 1: TEST  Zaznacz poprawną odpowiedź (tylko jedna jest prawdziwa).  Pytanie 1  Do czego służy reguła de L’Ho...

Równania o zmiennych różniczkowych - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

  www.etrapez.pl  Strona 1              KURS  RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE    Lekcja 1  Równania o zmiennych rozdzielonych      ZADANIE DOMOWE          www.etrapez.pl  Strona 2    Częśd 1: TEST  Zaznacz poprawną odpowiedź (tylko jedna jest pr...

Równania różniczkowe 2 rzędu - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 931

  www.etrapez.pl  Strona 1              KURS  RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE    Lekcja 5  Równania różniczkowe II rzędu:  Liniowe o stałych współczynnikach.  Sprowadzalne do równań I-go rzędu.    ROZWIĄZANIE ZADANIA DOMOWEGO        www.etrapez.pl  Strona 2    Część 1: TEST  Pytanie 1: c  Pytanie 2: a  Pytani...

Równania wielemianowe - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 784

  www.etrapez.pl  Strona 1              KURS LICZB ZESPOLONYCH    Lekcja 6  Równania wielomianowe  z liczbami zespolonymi        ZADANIE DOMOWE            www.etrapez.pl  Strona 2    Zaznacz poprawną odpowiedź (tylko jedna jest prawdziwa)...

Równania - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 868

  www.etrapez.pl  Strona 1              KURS MACIERZE    Lekcja 4  Równania macierzowe    ZADANIE DOMOWE                www.etrapez.pl  Strona 2    Częśd 1: TEST  Zaznacz poprawną odpowiedź (tylko jedna jest prawdziwa).        Pytanie 1        W równaniu macierzowym niewiadomą jest zawsze:  a)  Mac...

Równiania różniczkowe - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1330

  www.etrapez.pl  Strona 1              KURS  RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE    Lekcja 4  Niektóre równania nieliniowe rzędu  pierwszego.  Równanie różniczkowe rodziny linii.    ZADANIE DOMOWE      www.etrapez.pl  Strona 2    Część 1: TEST  Zaz...

Równania różniczkowe - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1113

KURS RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE Lekcja 2 Równania różniczkowe sprowadzalne do zmiennych rozdzielonych przez podstawienie...