Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - strona 19

Wyznaczanie wydajności swietlnej - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Pobrań: 7
Wyświetleń: 497

  1 Ćwiczenie 42  Wyznaczanie współczynnika wydajności świetlnej jednobarwnego źródła  światła  I. Zagadnienia do samodzielnego opracowania  1.  Światło jako fala elektromagnetyczna.  2.  Fotometria.  3.  Energia fali elektromagnetycznej, mo...

Wyznaczanie zdolności pochłaniania swiatła - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Pobrań: 28
Wyświetleń: 686

  1 Ćwiczenie 43  Wyznaczanie zdolności pochłaniania światła przez szkło o zmiennej  grubości i sprawdzanie graficzne prawa pochłaniania światła  I. Zagadnienia do samodzielnego opracowania  1.  Wielkości fotometryczne, jednostki.  2.  Fotometry -...

Przetwarzanie sygnałów pomiarowych - wykład.

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Metrologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 644

Wykład V Przetwarzanie sygnałów pomiarowych i  przetworniki pomiarowe przetworniki pomiarow 1 Eugeniusz Szeregij, Krzysztof Kucab Plan wykładu - model przetwornika analogowego; - parametry charakterystyczne; 2 - normalizacja błędów ...

Wytrzymałość konstrukcji - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1113

2 WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW 2.1 WIADOMOŚCI WSTĘPNE 2.1.1 Podstawowe założenia i hipotezy wytrzymałości materiałów Doświadczenia praktyczne uczą, że każde ciało pod wpływem działających na nie obciążeń ulega odkształceniu. Jeśli obciążenia osiągną odpowiednio duże wartości mogą spowodować, że ciał...

Zapłata kartą płatniczą - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • dr Jan Sołtysiak
 • Zarządzanie i marketing
Pobrań: 35
Wyświetleń: 966

Koszty i korzyści podmiotów uczestniczących w procesie zapłaty kartą płatniczą Dla zapewnienia prawidłowego toku rozliczania transakcji dokonywanych przy pomocy elektronicznych instrumentów płatniczych, konieczne jest poniesienie przez podmioty uczestniczące w tym procesie rozmaitych kosztów związa...

Operacje dokonywane za pośrednictwem bankomatów - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • dr Jan Sołtysiak
 • Zarządzanie i marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 903

Operacje dokonywane za pośrednictwem bankomatów Jedną z najczęściej dokonywanych przez klientów operacji przy użyciu bankomatów jest podejmowanie gotówki. Sposób korzystania z bankomatu jest procedurą stosunkowo prostą. Należy stosować się do komunikatów wyświetlanych na ekranie urządzenia, z które...

Opłaty za wydanie karty - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • dr Jan Sołtysiak
 • Zarządzanie i marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 763

Opłaty za wydanie karty W niektórych bankach stosowane są opłaty za wydanie karty płatniczej . Jest to opłata jednorazowa pobierana po wydaniu karty, a jej wysokość rośnie wraz z atrakcyjnością karty płatniczej i usług z nią związanych. Regułą jest, iż opłat tych wymagają jedynie karty złote i plat...

Polskie karty płatnicze w Unii Europejskiej - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • dr Jan Sołtysiak
 • Zarządzanie i marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 770

Polskie karty płatnicze w Unii Europejskiej Wejście Polski do Unii Europejskiej niesie za sobą wiele zmian w gospodarce oraz innych dziedzinach naszego życia. Zmiany te w istotnym stopniu dotykają sektora finansów i bankowości. W tej sferze już nastąpiły istotne przeobrażenia, związane z procesem p...

Prawa wydawcy kart płatniczych - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • dr Jan Sołtysiak
 • Zarządzanie i marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 770

Prawa wydawcy kart płatniczych Ogólnie prawa wydawcy można podzielić na trzy grupy ze względu na ich charakter prawny i stosunek do operacji rozliczeniowych; Do pierwszej grupy zaliczyć można prawa związane z umożliwieniem rozliczenia przy pomocy karty , czyli: uprawnienia do żądania od posiadacz...

Przebieg rozliczenia transakcji - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • dr Jan Sołtysiak
 • Zarządzanie i marketing
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1407

Przebieg rozliczenia transakcji dokonanej przy użyciu karty płatniczej (9) (10) (6) (2) (8) (7) (1) (3) (4) (5) Objaśnienia do schematu: zapłata akceptantowi przez bank obsługujący (centrum autoryzacyjno - rozliczeniowe) za skredytowaną transakcję, przekazanie przez wydawcę środków zaangażowan...