Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - strona 20

Rozliczenia transakcji dokonywanych w Internecie - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • dr Jan Sołtysiak
 • Zarządzanie i marketing
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630

Rozliczenia transakcji dokonywanych w Internecie Postępująca komercjalizacja sieci spowodowała, iż wiele firm zaczęło postrzegać Internet nie tylko jako środek reklamy i marketingu firmy, ale także jako miejsce, w którym można bezpośrednio prowadzić działalność gospodarczą: wykonywać usługi (np. tł...

Szybko postępujący na świecie rozwój gospodarczy - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • dr Jan Sołtysiak
 • Zarządzanie i marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 595

Szybko postępujący na świecie rozwój gospodarczy, szczególnie w zakresie doskonalenia technologii, obniżania kosztów wytwarzania i rozwoju kooperacji powoduje wzrost zamożności ludności. Stymuluje to wzrost konsumpcji w kierunku dobrej jakości towarów codziennego użytku, dóbr o podwyższonym standar...

Udogodnienia dla klientów - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • dr Jan Sołtysiak
 • Zarządzanie i marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 602

Udogodnienia dla klientów Analiza zebranych i przedstawionych w pracy materiałów na temat plastikowego pieniądza począwszy od jego powstania przez zasięg, tempo rozwoju i wprowadzenia go do powszechnego użytku oraz uzyskania pełnej akceptacji społecznej, prognozuje na przyszłość praktycznie wyelim...

Umowy zawierane przez podmioty biorące udział w transakcjach - wykład...

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • dr Jan Sołtysiak
 • Zarządzanie i marketing
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553

Umowy zawierane przez podmioty biorące udział w transakcjach z użyciem kart płatniczych . W procesie zapłaty dokonywanym przy pomocy karty płatniczej zaangażowane są zazwyczaj cztery podmioty: system kart płatniczych, wydawca, akceptant oraz posiadacz karty. Wszystkie te

Kopiowanie kart płatniczych na rachunkach obciążeniowych - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • dr Jan Sołtysiak
 • Zarządzanie i marketing
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1260

Kopiowanie kart płatniczych na rachunkach obciążeniowych Fałszowanie dowodów transakcji należy do szerszej grupy przestępstw, związanych z nieuczciwością sprzedawców akceptujących karty. Współpraca sprzedawców z przestępcami zdarza się dosyć często. Centrum autoryzacyjne, które podpisuje umowy z po...

Banki w Polsce - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • dr Jan Sołtysiak
 • Zarządzanie i marketing
Pobrań: 28
Wyświetleń: 651

Bank Polska Kasa Opieki S.A. posiada w swej ofercie dla klientów indywidualnych następujące rodzaje kart : Bank Polska Kasa Opieki SA Karta Maestro Jest to międzynarodowa debetowa karta płatnicza, która może być używana przy regulowaniu płatności na całym świecie wszędzie tam, gdzie widnieją symbol...

Bankomaty - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • dr Jan Sołtysiak
 • Zarządzanie i marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 868

Bankomaty 3.3.1. Charakterystyka i podział bankomatów Bankomat to urządzenie oferujące klientowi przede wszystkim możliwość łatwego, doraźnego dostępu do gotówki przez całą dobę przy użyciu kart magnetycznych. Pierwsze bankomaty zostały uruchomione w Stanach Zjednoczonych w 1964 roku przez First Pe...

Instrumenty pieniądza elektronicznego - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • dr Jan Sołtysiak
 • Zarządzanie i marketing
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1001

Instrumenty pieniądza elektronicznego. 1.4.1. Definicja i cechy Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych definiuje instrument pieniądza elektronicznego jako „urządzenie elektroniczne, na którym jest przechowywany pieniądz elektroniczny, w szczególności kartę elektroniczną zasilaną do okre...

Karta płatnicza - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • dr Jan Sołtysiak
 • Zarządzanie i marketing
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1022

Karta płatnicza - definicja i cechy elektronicznego instrumentu płatniczego. 1.2.1. Dyskusja na temat definicji Ustawa z dn. 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz.U. z dn.11.10.2002 r.) definiuje elektroniczny...

Karty kredytowe - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • dr Jan Sołtysiak
 • Zarządzanie i marketing
Pobrań: 42
Wyświetleń: 854

Karty kredytowe Sprzedaż na kredyt nie jest zjawiskiem nowym. Kiedyś jednak klient mógł korzystać z kredytu jedynie w sklepach, gdzie był znany i darzono go zaufaniem, czyli w ograniczonej ilości placówek. Karty kredytowe rozwiązały ten problem. Karty kredytowe nazywane są też funkcjonującymi na za...