Politechnika Gdańska - strona 46

Mikrobiologia - zagadnienia na egzamin

 • Politechnika Gdańska
 • Mikrobiologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1141

Taksje - - ruchowa reakcja organizmu (zwierzęta, pierwotniaki, glony, bakterie) lub komórki (plemniki, białe  ciałka krwi) na bodźce fizyczne lub chemiczne. T. dodatnia: przemieszczanie się w kierunku bodźca, lub t.  ujemna: w kierunku przeciwnym. Wyróżnia się różne typy t. w zależności od rodzaj...

Barwienie drobnoustrojów - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Mikrobiologia
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1057

MIKROBIOLOGIA ĆWICZENIE  Barwienie drobnoustrojów Bakterie posiadają małą zdolność załamywania promieni świetlnych, dlatego są słabo widoczne w  zwykłym mikroskopie świetlnym. Ich obserwacja jest możliwa dopiero po wybarwieniu.  Barwniki są związkami chemicznymi zdolnymi do reagowania z barwionym...

Mikrobiologia - pojęcia z egzaminu

 • Politechnika Gdańska
 • Mikrobiologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 994

Antyseptyka - zastos środ chemi do zabijania lub inaktywacji drobnoust potencjalnie chorobotwór  z powiei  ciała (skóry) lub tkanek (rany) Biofilm -wielowarstwowe kolonie ściśle przylegające do różnego rodzaju  powierz, powstaje w odpowiedzi na niekorzystne warunki środowisk.Oporność bakt na anty...

Formy morfologiczne bakterii i kolonii

 • Politechnika Gdańska
 • Mikrobiologia
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1722

Identyfikacja bakterii: formy morfologiczne bakterii i kolonii Barwienie Barwienie jest to proces fizyko-chemiczny polegający na wniknięciu barwnika do wnętrza komórki  mikroorganizmu i utworzeniu barwnego kompleksu z cytoplazmą lub wewnątrzkomórkowymi strukturami  komórki. Barwienie ma na celu u...

Metody sterylizacji - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Mikrobiologia
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1463

Metody sterylizacji Sterylizacja  - (łac. sterylis - jałowy) - proces zabicia  drobnoustrojów (form wegetatywnych i przetrwalnikowych). Metody sterylizacji: a) fizyczne  –  vsterylizacja cieplna - sucha lub z parą wodną vsterylizacja promieniami UV vsterylizacja ultradźwiękami b) mechaniczne  (fi...

Mikrobiologia -pytania z wykładów

 • Politechnika Gdańska
 • Mikrobiologia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 826

Uznaje się że największy wkład w obalenie teorii samorództwa miał Ludwik Pasterau  Postulaty Kocha dotyczyły sposobu identyfikacji zarazka jako źródła określonej choroby Działanie nastawione na zapobieżenie zakażeniu (rozjałowieniu) to aseptyka  W pojęciu dezynfekcji mieści się konkretne działani...

Sterylizacja - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Gdańska
 • Mikrobiologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 938

Sterylizacja, dezynfekcja, praca w warunkach jałowych. Metody barwienia bakterii i  poszczególnych struktur komórek prokariotycznych (podstawa). Podłoża bakteriologiczne, metody  posiewu bakterii na podłoża płynne i stałe. Izolacja i uzyskiwanie czystych kultur bakterii. Metody  przechowywania sz...

Struktura komórki bakteryjnej

 • Politechnika Gdańska
 • Mikrobiologia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1029

Struktura komórki bakteryjnej STRUKTURY KOMÓRKOWE I ICH FUNKCJE a) osłony komórkowe: - otoczki – egzopolisacharyd, - ściana komórkowa, - błona cytoplazmatyczna b) rzęski, c) fimbrie (pili), d) przetrwalniki, e) wtręty (inkluzje) cytoplazniatyczne...

Mikrobiologia - szereg biochemiczny

 • Politechnika Gdańska
 • Mikrobiologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1939

SZEREG BIOCHEMICZNY Y er si ni a C itr ob ac te r E .c ol i E nt er ob ac te r Sh ig el la Sa lm on el la K le bs ie lla   pn eu m on ia e Se rr at ia   m or ce sc an s P ro te us   vu lg ar is P ro te us   m ir ab ili s P se ud om on as   ae ru gi no sa Gazowy rozkład glukozy  (zielony na żółty ...

Chromatografia adsorpcyjna - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Monitoring środowiska
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1603

Chromatografia adsorpcyjna Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne wydziela się z gleby najczęściej poprzez ekstrakcję niepolarnym rozpuszczalnikiem organicznym. Proces ten nie jest selektywny. W ekstrakcie, poza węglowodorami...