Politechnika Gdańska - strona 45

Odżelaziania wody - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Inżynieria środowiska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 861

Cel i zakres :  Ocena skuteczności procesu odżelaziania wody przez napowietrzanie i filtrację. Wodę  zażelazioną – woda surowa (roztwór FeCl2) poddawać będziemy procesowi odżelaziania (uzdatniania) przez  napowietrzanie i filtrację na ...

Osady ściekowe - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Inżynieria środowiska
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1729

Osady ściekowe Osady powstają na różnych etapach oczyszczania ścieków. • Osady surowe Osad wstępny (w procesie sedymentacji w osadnikach wstępnych) Osad wtórny (wydzielany jest w osadnikach wtórnych, z reguły są to osady wytworzone  w procesach biologicznego oczyszczania ścieków. Osady te zawraca...

Termiczne metody remediacji gleb

 • Politechnika Gdańska
 • Inżynieria środowiska
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1778

Termiczne metody remediacji gleb Zestalanie/ stabilizacja Metody termiczne  in-situ (metody nisko- i średniotemperaturowe) • Ekstrakcja wspomagana termicznie (Thermally Enhanced Soil Vapour Extraction - Ogrzewanie z wykorzystaniem oporu elektrycznego  (Electrical Resistance Heating) -  Ogrzewanie...

Uzdatnianie wody - wykład

 • Politechnika Gdańska
 • Inżynieria środowiska
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1225

Wykład 3 Uzdatnianie wody Jaka powierzchnię globu pokrywa woda? Ile mamy wody słonej a ile wody słodkiej? Oceany – 70,8% powierzchni globu Od czego zależy wybór metody uzdatniania wody? Wymagany skład wody wykorzystywanej w przemyśle • skład fizykochemiczny oraz bakteriologiczny określają odpowie...

Węgiel aktywny - zastosowanie i omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Inżynieria środowiska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 749

CEL I ZAKRES BADAŃ -  ocena skuteczności usuwania barwników ze ścieków przy użyciu  węgla  aktywnego o różnej strukturze porowatej.  Procesy sorpcji - istotny elem wielu układów  technolog stos w i.śr.Funkcja-usunięcie subst zanieczyszcza gł wodę i powietrze, a niekiedy  gleby.Zwykle jeden z osta...

Zsady zielonej inżynierii

 • Politechnika Gdańska
 • Inżynieria środowiska
Pobrań: 77
Wyświetleń: 861

Zasady zielonej chemii  Bezpośrednie skutki rozwoju cywilizacji Ziemia nie jest „bezkresnym”, „nie kończącym się” terytorium, które można jeszcze odkrywać,  bezkarnie eksploatować, czy zdobywać. •Ocieplenie klimatu •Zanieczyszczenie powietrza •Dewastacja gleb •Zanieczyszczenia wód Pośrednie skutk...

Dekarbonizacja wody - sprawozdanie

 • Politechnika Gdańska
 • Inżynieria środowiska
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1974

Sprawozdanie z ćwiczenia nr 6 DEKARBONIZACJA WODY Cel    ć wiczenia:       Ćwiczenie ma na celu wykazania możliwości zastosowania trzech wybranych metod do  zmniejszenia twardości węglanowej wody. Zakres ćwiczenia obejmuje przeprowadz...

Glin - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Gdańska
 • Metale w środowisku
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1211

Glin – odkrycie 1787 r. Lavoisier sugerował , że pospolity ałun i tlenek glinu , znane od starożytności , zawierają co najmniej  jeden pierwiastek metaliczny. W 1807 r. Davy zaproponował nazwę dla tego pierwiastka alumin , wyodrębniony w 1825 r. przez Christiana  Oersteda. Glin – występowanie Jeg...

Jakie organizmy mogą być biowskaźnikam

 • Politechnika Gdańska
 • Metale w środowisku
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1113

Jakie organizmy mogą być biowskaźnikami? ● względnie osiadły charakter życia wybranych organizmów ● szerokie rozpowszechnienie geograficzne ● łatwość identyfikacji i zbierania próbek, ● możliwość zebrania odpowiedniej ilości materiału do badań, ● względnie duża tolerancja organizmów w stosunku do...

Mikrobiologia laboratorium - pojęcia

 • Politechnika Gdańska
 • Mikrobiologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1211

Aseptyka   -   postępowanie   mające   na   celu   dążenie   do   jałowości   pomieszczeń,   narzędzi,  materiałów opatrunkowych i innych przedmiotów w celu niedopuszczenia drobnoustrojów do  określonego środowiska, np. otwartej rany operacyjnej. Antyseptyka   (gr.   anti   –   przeciw   sepsis  ...