Politechnika Gdańska - strona 38

Filozofia przyrody - ściąga

 • Politechnika Gdańska
 • Filozofia przyrody
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1085

Platon  uczeń Sokratesa. 1wszy system fil.Dusza połączona  z ciałem. Po śmierci jest rozłączona i może zaznać  szczęścia. 2. Rozciąga istotę moralności na wszystkie  dziedziny.  3. Poszukiwanie  zrozumienia istoty w  najprostszych przykładach-Istoty nie szukać w rzeczach  materialnych a w ich ide...

Prace Newtona - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Filozofia przyrody
Pobrań: 7
Wyświetleń: 966

Prace Newtona  jako piewsze ufundowały pierwszy  dział fizyki nowozytnej Mechanikę-Klasyczną.  Newton uprawiał spektakularną filozofię przyr.  w  jego pracach wyraźnie widać rozróżnienie nauk mat-  emp. I dociekań filozoficznych. Był świadom  nowatorstwa warstwy mat-emp ale bardziej cenił  filozo...

Hallotron, pole magnetyczne.

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka laboratorium
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1337

Temat zadania                Hallotron Symbol zadania E - 20 I. WSTĘP  TEORETYCZNY. 1)POLE MAGNETYCZNE. Przez   pole   magnetyczne   rozumiemy   obszar,   w   którym   występują   dostrzegalne   działania  magnetyczne. Łatwo stwierdzić, że działania magnetyczne w magnesie sztabkowym najsilniej  w...

Wahadło rewersyjne

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka laboratorium
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1995

 Wahadło rewersyjne Zadania do przygotowania: 1. Dynamika ruchu obrotowego bryły sztywnej Bryła  sztywna   – ciało, które pod działaniem sił nie ulega odkształceniom,  tzn. odległość  dwóch dowolnych punktów takiego ciała pozostają stałe.

Badanie transformatora - Magnetyzm

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka laboratorium
Pobrań: 77
Wyświetleń: 749

I.  Wstęp teoretyczny. Podstawy magnetyzmu. Istnienie tzw. sił magnetycznych znane było już w starożytności. Wiadomo było wówczas, że pewne rudy, zwłaszcza magnetyt (FeO2  ⋅ Fe2O3 , nazwa pochod...

Cechowanie termopary.

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka laboratorium
Pobrań: 546
Wyświetleń: 2954

   Cechowanie termopary. I. WSTĘP  TEORETYCZNY. 1) Pasmowy model budowy ciał stałych    .  Elektrony wchodzące w skład atomu mówimy, że znajdują się w pewnych stanach  energetycznych   lub   na   pewnych   poziomach   

Dioda lampowa - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka laboratorium
Pobrań: 35
Wyświetleń: 882

Dioda lampowa 1. Wprowadzenie • Teoria pasmowa metali i dielektryków: Różnorodność   własności   elektrycznych   ciał   stałych   można   w   teori   pasmowej   wyjaśnić   różnym   stopniem   zapełnienia   dozwolonych   pasm  energetycznych i różnymi szerokościami pasm wzbronionych. W  zależności...

Pomiar ekstynkcji za pomocą spekola - widma pasmowe

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka laboratorium
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1099

I  Pracownia Fizyczna Temat zadania Pomiar ekstynkcji za pomocą spekola. Symbol zadania O - 6 I. WSTĘP  TEORETYCZNY. Widma pasmowe, charakterystyczne dla drobin, różnią się bardzo wyraźnie od widm  charakteryzujących atomy. W widmie pasmowym widzimy bardzo charakterystyczne pasma,  które przy użyci...

Prędkość przepływu powietrza

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka laboratorium
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1694

Prędkość przepływu powietrza Materiał do samodzielnego przygotowania Hydromechanika  – nauka o prawach rządzących cieczą w spoczynku i w ruchu. Hydromechanika      dzieli się na  kinematykę cieczy , badającą zjawiska ruchu cieczy w  oderwaniu od materii i od sił wywołujących ruch, oraz na  hydrod...