Politechnika Gdańska - strona 37

Rozkład promieniowania cieplnego na platformę

 • Politechnika Gdańska
 • dr hab. inż. Waldemar Magda
 • Oceanotechnika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 2590

temat przedstawionego zadania to: Policzyć wartość promieniowania cieplnego na platformę. Zadanie jest opisane krok po kroku jak należy wykonywać poszczególne obliczenia tj: Długość płomienia Lf, Długość wektora płomienia Lf3, Prędkość dźwięk...

Benchmarking - konkurencja - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 602

Benchmarking Jest to analiza porównawcza na tle konkurencji, której celem jest określenie warunków, które trzeba spełnić, by być lepszym od najlepszego konkurenta. W związku z ty...

Biurokracja jako metoda sprawowania władzy - Klasyczna teoria organiza...

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1505

Biurokracja jako metoda sprawowania władzy biurokracja - organizacja o usankcjonowanej formalnej strukturze hierarchicznej; także formalne procesy strukturalne w organizacji. Klasyczna teoria organizacji - jedna z wczesnych prób określenia zasad i umiejętności leżących u podłoża skutecznego zarząd...

Rygoryzm a odpowiedzialność pracy - Kompleks niższości

 • Politechnika Gdańska
 • Psychologia pracy
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1022

RYGORYZM A ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACY U progu XXI wieku trudno doszukiwać się ludzi, którzy nie byliby owładnięci manią pieniądza. To on determinuje nasze życie. To jego obecność lub brak decyduje o tym jak żyjemy. Większość społeczeństwa jest owładnięta manią posiadania chcemy mieć dużo, jak najwięce...

Rola konfliktu w interesach - Procesy poznawcze

 • Politechnika Gdańska
 • Psychologia zarządzania ludźmi Kształtowanie relacji pracowniczych
Pobrań: 49
Wyświetleń: 973

ROLA KONFLIKTU W INTERESACH Negocjacje prowadzimy tylko w sytuacjach konfliktowych. Konflikt jest zjawiskiem, z którym spotykamy się na co dzień, i nie da się go uniknąć. A kto próbuje mimo wszystko to czynić - przegrywa. Jego podłoża mogą być różne i nie zawsze można go rozwiązać przez negocjacje....

Cechy kierownika - Autorytet

 • Politechnika Gdańska
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 833

Nie jest zadaniem trudnym określenie podstawowego doboru cech dobrego człowieka, jednak znalezienie osoby odpowiadającej na przykład wzorcowi przedsiębiorcy jest trudne, bowiem kierowanie zależne jest od wielu rozmaitych czynników, niełatwo jest też w pełni dostosować charakterystykę osoby na kiero...

Monitoring środowiska-podstawowe definicje

 • Politechnika Gdańska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1281

Monitoring środowiska dr inż Katarzyna Żółkoś katedra taksonomii roślini ochrony przyrody Monitoring środowiska-podstawowe def to system pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska, realizowanym przez jednostki organizacyjne  organów administracji  państwowej i rządowej , organów gmin jak również p...

Ocena oddziaływań na środowisko - wariantowanie prezentacja

 • Politechnika Gdańska
 • dr Richert
Pobrań: 56
Wyświetleń: 483

    Wariantowanie         Wariant I - inwestora Lokalizacja:  przecina liczne obszary chronione:      Puszczę Augustowską z Doliną Rospudy,            Biebrzański PN, Puszczę Białą. Silna ingerencja w krajobraz i to na dużym obszarze.     Puszcza Biała  Puszcza B Gleby  puszczy składają się  z li...

Ntrodukcja gatunków obcych

 • Politechnika Gdańska
 • Ekologia zwierząt
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1183

Introdukcja gatunków obcych (gatunki obce w Bałtyku, sposób ich zawleczenia,  oddziaływanie na ekosystem, przeciwdziałanie) Introdukcja (łac.  introductio  – wprowadzenie, wstęp)  jest to celowe lub  przypadkowe wprowadzenie (zawleczenie) przez człowieka gatunku poza jego znany  naturalny zasięg....