Politechnika Gdańska - strona 39

Rezonans w szeregowym obwodzie RLC.

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka laboratorium
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2170

Rezonans w szeregowym obwodzie RLC. I. Wstęp teoretyczny. Poszczególne elementy układu: opornik R, kondensator C oraz cewka indukcyjna L włączone są do źródła  prądu zmiennego o napięciu  ( ) t U t U ω cos 0 =   (rys. 1). Rys. 1. Schemat układu do pomiaru częstości rezonansowej w układzie szerego...

Sprawdzenie praw rządzących zderzeniami.

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka laboratorium
Pobrań: 14
Wyświetleń: 847

                                I  Pracownia Fizyczna Temat zadania Sprawdzenie praw rządzących zderzeniami. Symbol zadania M - 13 I. WSTĘP TEORETYCZNY.   Zjawisko zderzenia. Rozpatrzmy   zderzenie   dwóch   cząstek   o   masach   m1  i   m2  ,   (rys.   1).Cząstki   te   podczas  krótkotrwałego ...

Wyznaczanie stosunku ciepła właściwego - sprawozdanie

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka laboratorium
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2765

Wyznaczanie stosunku ciepła właściwego  κ=Cp/Cv metodą Clementa  Desormesa’a Teoria: Pierwsza zasada termodynamiki  jest szczególną postacią zasady zachowania energii. Mówi  ona o tym, że zmiany energii wewnętrznej ciała lub uk...

Termometr gazowy - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka laboratorium
Pobrań: 0
Wyświetleń: 868

 Termometr gazowy Zagadnienia do przygotowania: Istnieją   trzy   stany   skupienia   stały,   ciekły   i   gazowy.   Gaz   charakteryzuje   się   brakiem  sprężystości objętościowej (tzn. gaz zajmuje całą objętość naczynia, w którym się znajduje)  oraz   brakiem   sprężystości   kształtu   (tzn....

Wyznaczanie współczynnika lepkości dynamicznej cieczy metodą Stokesa....

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka laboratorium
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2303

Wyznaczanie  współczynnika lepkości dynamicznej cieczy metodą Stokesa. I. WSTĘP TEORETYCZNY. Przepływ   płynu   może   mieć   bardzo   różny   charakter.   Przepływ   nazywamy  stacjonarnym, gdy w określonym punkcie przestrzeni prędkość  v  przepływu płynu jest stała,  niezależna od czasu. W sąsi...

Wyznaczanie momentu bezładności bryły sztywnej wahadła Oberbecka

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka laboratorium
Pobrań: 560
Wyświetleń: 1862

Wyznaczanie momentu bezładności bryły sztywnej           wahadła  Oberbecka Zadania do przygotowania: 1. Dynamika ruchu obrotowego bryły sztywnej Bryła  sztywna   – ciało, które pod działaniem sił nie ulega odkształceniom,  tzn. odległość  dwóch dowolnych punktów takiego ciała pozostają stałe.

Wyznaczanie momentu bezwładności rotatora i tarczy

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka laboratorium
Pobrań: 77
Wyświetleń: 875

I  Pracownia Fizyczna Temat zadania Wyznaczanie momentu bezwładno ci rotatora i ś   tarczy  yroskopu ż Symbol zadania M-18 I. WSTĘP  TEORETYCZNY Podczas ruchu obrotowego wszystkie punkty ciała zataczają okręgi prostopadłe do osi obrotu  wyznaczonej przez środki tych okręgów. Przy obrocie bryły 

Wyznaczanie momentu bezwładności wahadła Maxwella

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka laboratorium
Pobrań: 504
Wyświetleń: 4354

M - 14.  WYZNACZANIE MOMENTU BEZWŁADNOŚCI WAHADŁA MAXWELLA Zadania do wykonania: doświadczalne wyznaczenie momentu bezwładności i porównanie tej  wartości z obliczoną na podstawie wymiarów geometrycznych bryły. Wprowadzenie.    Widok ogólny wahadła Maxwella pokazano na rysunku 2.    Wahadlło Maxw...

Wyznaczanie oporu za pomoca mostka Wheatstone

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka laboratorium
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1694

Wyznaczanie oporu za pomocą mostka Wheatstone’a I. WSTĘP  TEORETYCZNY. W teorii obwodów prądu stałego najważniejsze są trzy prawa : 1) Prawo Ohma     - natężenie prądu I płynącego przez opornik

Wyznaczanie pojemności kondensatora

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka laboratorium
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1351

Wyznaczanie pojemności kondensatora przy pomocy krzywej rozładowania. I. WSTĘP  TEORETYCZNY. W dowolnej chwili podczas ładowania lub rozładowywania  kondensatora różnica potencjałów na jego okładkach  wynosi   q C zaś spadek napięcia na ...