Hallotron, pole magnetyczne.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1519
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Hallotron, pole magnetyczne. - strona 1 Hallotron, pole magnetyczne. - strona 2 Hallotron, pole magnetyczne. - strona 3

Fragment notatki:


Temat zadania                Hallotron Symbol zadania E - 20 I. WSTĘP  TEORETYCZNY. 1)POLE MAGNETYCZNE. Przez   pole   magnetyczne   rozumiemy   obszar,   w   którym   występują   dostrzegalne   działania  magnetyczne. Łatwo stwierdzić, że działania magnetyczne w magnesie sztabkowym najsilniej  występują   na   końcach   sztabki.   Działania   magnetyczne   wykazują   wyraźną   biegunowość.  Działania   magnetyczne   występują   również   w   próżni.   Kierunkiem   pola   magnetycznego   w  danym punkcie nazywamy kierunek, w którym w tym punkcie ustawia się igła magnetyczna. Pole magnetyczne możemy otrzymać nie tylko za pomocą trwałych magnesów; przepływowi  prądu elektrycznego towarzyszy zawsze powstanie pola magnetycznego. Na rysunkach 1 i 2  przedstawione są przykłady przebiegu linii pola magnetycznego. Rys.1.  Przebieg linii pola magnetycznego dokoła pionowego przewodnika z prądem. × Rys.2.        Przebieg linii pola magnetycznego dokoła dwóch przewodników z prądem. Duże znaczenie tak praktyczne jak i teoretyczne ma pole tzw. solenoidu. Solenoidem  nazywamy spiralę z drutu opływaną przez prąd (rys.3).Spirala taka utworzona jest z drutu o  stałej grubości, nawiniętego równomiernie, tak by na jednostkę długości przypadała zawsze ta  sama liczba uzwojeń. Zwykle używa się drutu na tyle cienkiego, by każde uzwojenie można  było uważać za koło. Jak łatwo można pokazać za pomocą opiłek, pole, magnetyczne we  wnętrzu   solenoidu   jest   w   przybliżeniu   jednorodne,   przy   czym   jednorodność   jest   tym  dokładniejsza, im ciaśniej są nawinięte zwoje oraz im jest ich więcej. We wnętrzu bardzo  długiego solenoidu pole jest niemal dokładnie jednorodne. +     − S N Rys.3   Solenoid. Solenoid   odgrywa   w   teorii   pola   magnetycznego   podobną   rolę,   jak   kondensator   w  elektrostatyce, właśnie dlatego, że pozwala wytworzyć pole jednorodne. Przekrój i długość  solenoidu nie wywierają wpływu na pole magnetyczne w jego wnętrzu. Chodzi o to, że na  zewnątrz   długiego   solenoidu  pole   magnetyczne   znika   tym   dokładniej,   im   dłuższy   jest  solenoid.  2) EFEKT HALLA. Jeżeli płytkę z metalu lub przewodnika umieścimy w polu magnetycznym prostopadłym do  powierzchni płytki (rys.4), a następnie przepuścimy przez nią prąd elektryczny, to pomiędzy  punktami A i B wytworzy się różnica potencjałów zwana napięciem Halla.  d a → Ex Ey FL Fy Vx → →

(…)

… prostopadłym do
powierzchni płytki (rys.4), a następnie przepuścimy przez nią prąd elektryczny, to pomiędzy
punktami A i B wytworzy się różnica potencjałów zwana napięciem Halla.
D
B

Ey

Vx
A

FL

Ex
B

Fy
d
I
a
C
Rys.4
Schemat powstania napięcia Halla.
Załóżmy, że nośnikami ładunku są elektrony (co jest słuszne w metalach i półprzewodnikach
typu n). Jeżeli w punktach C i D przyłożymy napięcie
… zależności indukcji magnetycznej od położenia hallotronu przesuwanego wzdłuż osi
solenoidzie.
B [mT]
1,74
1,72
1,7
1,68
1,66
1,64
1,62
1,6
1,58
1,56
1,54
0
5
10
15
20
25
30
35
40
x [cm]
Tabela 3.
Wyniki pomiarów dla hallotronu przesuwanego wewnątrz układu cewek Helmholtza.
Lp.
x [cm]
U [V]
B [mT]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
0
2
4
6
7
8
9
0,74
0,74
0,74
0,72
0,67
0,65
0,62
0,270945
0,270945
0,270945
0,229082…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz