Dioda lampowa - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dioda lampowa - omówienie - strona 1 Dioda lampowa - omówienie - strona 2 Dioda lampowa - omówienie - strona 3

Fragment notatki:


Dioda lampowa 1. Wprowadzenie • Teoria pasmowa metali i dielektryków: Różnorodność   własności   elektrycznych   ciał   stałych   można   w   teori   pasmowej   wyjaśnić   różnym   stopniem   zapełnienia   dozwolonych   pasm  energetycznych i różnymi szerokościami pasm wzbronionych. W  zależności od  tych dwóch czynników ciało stałe zaliczamy do przewodników elektryczności lub  dielektryków. Warunkiem koniecznym do tego, by dane ciało stałe mogło być  przewodnikiem,   jest   obecność   wolnych   poziomów   energetycznych,   na   które  elektrony   mogłyby   przechodzić   pod   wpływem   pola   elektrycznego.   Należy  pamiętać, że takie pole może wywoływać jedynie wewnątrz pasmowe przejścia  elektronów. Typowymi przedstawicielami przewodników są metale z pierwszej grupy  układu okresowego Mendelejewa, na przykład sód. W izolowanym atomie sodu  mamy  dwie   zapełnione   powłoki   elektronowe,   zawierające   odpowiednio   2   i   8  elektronów.   Jedenasty   elektron   walencyjny   atomu   sodu   zgodnie   z   zasadą  Pauliego   zapełnia   jedynie   górny   poziom   energetyczny.   W   krysztale   sodu  pierwszym   dwóm   zapełnionym   powłokom   izolowanych   atomów   odpowiadają  całkowicie   zapełnione   przez   elektrony   pasma   energetyczne.   Elektrony  walencyjne   atomów   sodu   w   krysztale   w   połowie   zapełniają   poziomy   pasm  dozwolonych wartości energi  (rys. 1). rys. 1 Elektrony znajdujące się w   paśmie przewodnictwa   uczestniczą w powstawaniu  prądu przewodnictwa. Pod wpływem pola elektrycznego, jakie wytwarzane jest w  krysztale   przez   źródło   energi   elektrycznej,   elektrony   walencyjne   zwiększają  swoją   energię   i   przechodzą   na   wyższe   nieobsadzone   poziomy   w   paśmie  przewodnictwa.   Zostają   one   przy  tym   wprawione   w   ruch   uporządkowany,   w  wyniku czego przez kryształ płynie prąd. Tak więc ciało stałe, w którym występuje pasmo nie zapełnione całkowicie przez  elektrony walencyjne,  zawsze jest przewodnikiem elektryczności. 1 W   kryształach   może   zajść   hybrydyzacja   pasm   dozwolonych.   Pasmo,  powstające z rozszczepienia wyższego poziomu wzbudzonego, może zachodzić  na   pasmo   powstałe   na   skutek   rozszczepienia   niższego   stanu   elektronów  walencyjnych.   Obserwujemy   to   w   kryształach   pierwiastków   z   drugiej   grupy 

(…)

… istnieje
Wartość U A , dla której zależność ln I A = ln I n +
związek
U h = U b + U kt
Wykonanie ćwiczenia
1. Połączyć układ pomiarowy wg schematu (rys. 7)
Rys. 7. Schemat układu pomiarowego do badania charakterystyki prądowo napięciowej diody.
R 2 - potencjometry, A - amperomierz, V - woltomierz
D - dioda, R1 ,
10
2. Włączyć zasilanie obwodu żarzenia i ustalić wartość napięcia żarzenia UŻ na
5V.
3…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz