Przewodniki typu N i P.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przewodniki typu N i P. - strona 1 Przewodniki typu N i P. - strona 2

Fragment notatki:

PÓŁPRZEWODNIKI.       Półprzewodnikami nazywamy ciała stałe, których rezystywność w temperaturze pokojowej  wynosi10-7 ÷10-3 Ωm, czyli niewiele większą niż przewodniki i dużo mniejszą niż dielektryki.  Najczęściej stosowanymi półprzewodnikami są krzem (Si) i german (Ge). Atomy tych pierwiastków  posiadają 4 elektrony walencyjne. Poszczególne atomy germanu lub krzemu łączą się w kryształy  za pomocą czterech elektronów walencyjnych o energiach odpowiadających energii w paśmie  podstawowym. Elektrony walencyjne mogą stać się nośnikami ładunku elektrycznego tylko  wówczas, gdy do kryształu zostanie z zewnątrz doprowadzona porcja energii, wystarczająca do  zerwania wiązania kowalentnego i przeniesienie wyswobodzonego elektronu przez pasmo  zabronione do pasma przewodnictwa. W półprzewodnikach szerokość pasma zabronionego jest  ≤ 2  eV.       W temperaturze zera bezwzględnego wszystkie poziomy pasma walencyjnego są zapełnione, a  poziomy pasma przewodnictwa całkowicie wolne. W przypadku dostarczenia elektronom  kowalentnym energii (np. poprzez wzrost temperatury) wystarczającej do zerwania wiązania i  przeniesienia elektronu do pasma przewodnictwa powstaje para elektron - dziura. Elektron znajduje  się wówczas w paśmie przewodnictwa, a na jego miejscu w wiązaniu kowalentnym występuje brak  elektronu równoznaczny pojawieniu się w węźle sieci ładunku dodatniego. Elektron z pasma  przewodnictwa może przejść do pasma walencyjnego, zapełniając dziurę w sieci krystalicznej.  Mówi się wówczas o rekombinacji pary elektron – dziura.       Uwolnione elektrony walencyjne, przebywające w paśmie przewodnictwa, poruszają się  chaotycznie między zderzeniami z jonami w sieci kryształu. W przypadku doprowadzenia do  półprzewodnika samoistnego zewnętrznego pola elektrycznego elektrony w paśmie przewodnictwa,  oprócz chaotycznego ruchu cieplnego, będą dryfować wzdłuż linii sił pola stając się nośnikami  ładunku elektrycznego. Unoszone wzdłuż linii sił pola elektrony tworzą prąd elektronowy w  półprzewodniku samoistnym.       W paśmie walencyjnym dziury mogą być również wypełniane przez elektrony walencyjne  sąsiednich węzłów sieci krystalicznej. W obecności pola elektrycznego wypełnianie dziur jest  również uporządkowane. Dziury poruszają się wzdłuż linii sił pola z prędkością o przeciwnym  zwrocie niż prędkość elektronów z pasma przewodnictwa. Tak więc w paśmie walencyjnym dziury  są również nośnikami ładunku elektrycznego i płynie tzw. prąd dziurowy. Model energetyczny pasmowy półprzewodnika: PÓŁPRZEWODNIKI TYPU  N . Półprzewodnik typu n uzyskuje się przez dodanie w procesie wzrostu kryształu krzemu domieszki  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz