Wahadło rewersyjne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2548
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wahadło rewersyjne - strona 1 Wahadło rewersyjne - strona 2 Wahadło rewersyjne - strona 3

Fragment notatki:


 Wahadło rewersyjne Zadania do przygotowania: 1. Dynamika ruchu obrotowego bryły sztywnej Bryła  sztywna   – ciało, które pod działaniem sił nie ulega odkształceniom,  tzn. odległość  dwóch dowolnych punktów takiego ciała pozostają stałe. Bryła sztywna  może wykonywać dwa rodzaje ruchów prostych:  postępowy i obrotowy .          Ruch obrotowy  bryły charakteryzuje się tum, że wszystkie punkty bryły poruszają się po  okręgach, których środki leżą na jednej prostej. Prostą tą nazywamy osią obrotu. Oś obrotu  jest stała, jeśli z biegiem czasu nie zmienia swego położenia. Punkty znajdujące się na osi  obrotu są nieruchome, a pozostałe poruszają się po łukach okręgów. Ze względu na sztywność  bryły kąty zakreślane w pewnym odstępie czasu przez promienie wodzące dwóch dowolnych  punktów bryły są jednakowe. Poszczególne punkty bryły charakteryzuje ta sama prędkość  kątowa   i   to   samo   przyśpieszenie   kątowe,   natomiast   prędkości   liniowe   punktów   bryły   są  proporcjonalne do odległości punktu od osi obrotu. Pierwsza zasada dynamiki ruchu obrotowego: Bryła   sztywna   nie   poddana   działaniu   momentu   siły   pozostaje   nieruchoma   lub   wykonuje ruch obrotowy jednostajny. Druga zasada dynamiki ruchu obrotowego: Moment siły działającej na bryłę sztywną jest równy iloczynowi momentu   bezwładności I tej bryły i jej przyśpieszenia kątowego  α  (Pochodna momentu pędu L  bryły względem czasu t jest równa momentowi siły M działającej na tę bryłę). Trzecia zasada dynamiki ruchu obrotowego: Jeżeli na bryłę A działa bryła B pewnym momentem siły MAB, to bryła B działa na A  momentem MBA równym, co do wartości, lecz przeciwnie skierowanym (MAB = MBA) 2. Moment bezwładności Momentem   bezwładności   I   bryły   względem   danej   osi   nazywamy   sumę   iloczynów   mas  poszczególnych punktów bryły i kwadratów ich odległości od danej osi                                           n                       I =  ∑ miri2                                                  i=1 dla bryły o ciągłym rozkładzie masy (części bryły nieskończenie małe)                        I= ∫ r2dm   Moment bezwładności zależy od wyboru osi względem, której jest obliczany. 3. Twierdzenie Steinera 1 Aby obliczyć moment bezwładności względem dowolnej osi, nie przechodzącej przez środek  masy bryły, posługujemy się twierdzeniem Steinera, zgodnie, z którym:

(…)

…:
Sg = 0,032194m/s2
Zaokrąglam wynik do pierwszej liczby znaczącej, więc:
Sg = 0,04 m/s2
czyli: g = (9,89 ± 0,04) m/s2
3. Sprawdzam hipotezę o zgodności otrzymanej wartości przyśpieszenia g z wartością
tablicową na poziomie ufności 0,95
Poziom ufności 1 - α = 0,95
α = 0,05
Wartość tablicowa dla Gdańska (21m n.p.m.) gt = 9,81450 m/s2 (H. Szydłowski
„Pracownia fizyczna” – tablica VII )
Wartość otrzymana…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz