Politechnika Gdańska - strona 286

Pytania na egzamin z hydrauliki

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Łucjan Rodzik
 • Hydraulika
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2751

1. WYMIENIĆ WODY W STREFIE AERACJI I SATURACJI.  Aeracji: (higroskopijne, błonkowate, kapilarne) – wydy związane. Woda infiltrująca, zawieszona, wsiąkowa, para wodna.  Saturacji: wody przypowierzchniowe, gruntowe, wgłębne, głębinowe.  2. CO TO SĄ STATYCZNE I DYNAM. ZASOBY WÓD PODZI.  Podział zasobó...

Projekt cukrowni - gospodarka wodna

 • Politechnika Gdańska
 • dr Bartosz Rumiński
 • Gospodarka Wodno-Ściekowa
Pobrań: 553
Wyświetleń: 2030

1.0. CEL I ZAKRES PROJEKTU Celem projektu jest projekt gospodarki wodno – ściekowej dla cukrowni o przerobie 100 ton  na dobę. Projekt zawiera obliczenia zapotrzebowania wody, oraz schematy wodno –  ściekowe. Schemat został wykonany w układzie o...

Badanie pracy modelu oczyszczalni biologicznej

 • Politechnika Gdańska
 • dr Robert Michno
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 70
Wyświetleń: 875

ĆWICZENIE  1 BADANIE PRACY MODELU OCZYSZCZALNI  BIOLOGICZNEJ. WSTĘP Celem ćwiczenia jest określenie podstawowych parametrów technologicznych  oczyszczania ścieków przy użyciu osadu czynnego. Oczyszczanie ścieków przy pomocy osadu  czynnego, składającego się głównie z bakterii i pierwotniaków, poleg...

Oczyszczanie ścieków zawierających emulsje olejowe

 • Politechnika Gdańska
 • dr Robert Michno
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1183

Przebieg ćwiczenia: Najpierw   w  surowych  ściekach   dokonaliśmy   oznaczenia   odczynu   przy  pomocy   papierków   wskaźnikowych,   zawartość   substancji   organicznych   za  pomocą   ChZT-Cr,   oraz   zawartość   tłuszczów   i   olejów

Projekt instalacji gazowej, wodociągowej

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Mariusz Fajfer
 • Instalacje gazowe
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1092

1. Opis techniczny. 1.1. Zakres projektu. Projekt obejmuje instalacje wewnętrzne :  - w części pierwszej: instalację gazową, instalację wodociągową wody zimnej i wody  ciepłej, - w części drugiej: instalację kanalizacji sanitarnej i deszczowej, łącznie z przyłączami: gazowym, wodociągowym, kanaliza...

Projekt instalacji wodociągowej, gazowej

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Mariusz Fajfer
 • Instalacje gazowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1218

Projekt instalacji wodociągowej, gazowej  dla budynku mieszkalnego. Instalacje wodociągowa i gazowa Temat nr 13 1. OPIS TECHNICZNY 1.1 Zakres projektu. Obejmuje instalację wodociągową wody zimnej i ciepłej i instalację gazową dla  budynk...

Badanie przemieszczeń układów statycznie wyznaczalnych

 • Politechnika Gdańska
 • dr Wacław Borycki
 • Mechanika budowli
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1645

1. Opis  ćwiczenia.              Tematem ćwiczenia było badanie przemieszczeń układów statycznie wyznaczalnych. Należy pamiętać, że przy projektowaniu elementu zginanego konstrukcji należy tak dobrać kształt  i wymiary jego przekroju poprzecznego, aby: ∗ największe naprężenia wywołane w jego przekr...

Wyznaczanie reakcji podporowej belki ciągłej

 • Politechnika Gdańska
 • dr Wacław Borycki
 • Mechanika budowli
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1120

WYZNACZENIE REAKCJI  PODPOROWEJ BELKI CIĄGŁEJ               1. Opis  ćwiczenia. 1.1.  Doświadczenie 1 : Wyznaczanie wartości reakcji podporowej     .            Celem doświadczenia pierwszego było wyznaczenie wartości reakcji podporowej  belki ciągłej w podporze C. Obciążyliśmy belkę wg. rys siłą P...

Ekonomika budownictwa - kolokwium

 • Politechnika Gdańska
 • dr Albin Kiedrowski
 • Ekonomika budownictwa
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1967

PYTANIA NA KOLOKWIUM Z EKONOMIKI BUDOWNICTWA 1.0 Jakie składniki są uwzględniane przy kalkulacji stawki godzinowej najmu sprzętu ? Ceną   jednostek   maszynogodziny   pracy   jednostek   sprzętowych   lub   środków   transportu   technologicznego  obejmuje kosztorysową cenę najmu jednostki sprzętow...

Instalacje elektryczne - częstotliwość

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Apolinary Rytel
 • Instalacje elektryczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 994

POMIAR CZĘSTOTLIWOŚCI- Częstotliwość  f  zjawiska okresowego określana jest jako  stosunek liczby  k  okresów T tego zjawiska występujących w przedziale czasu τ do wartości  tego przedziału:  f=k/τ . Określona w ten sposób częstotliwość  jest wartością średnią w  przedziale czasu  τ.  Ponieważ  τ=k...