Pytania na egzamin z hydrauliki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2870
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania na egzamin z hydrauliki - strona 1 Pytania na egzamin z hydrauliki - strona 2

Fragment notatki:

1. WYMIENIĆ WODY W STREFIE AERACJI I SATURACJI.  Aeracji: (higroskopijne, błonkowate, kapilarne) – wydy związane. Woda infiltrująca, zawieszona, wsiąkowa, para wodna.  Saturacji: wody przypowierzchniowe, gruntowe, wgłębne, głębinowe.  2. CO TO SĄ STATYCZNE I DYNAM. ZASOBY WÓD PODZI.  Podział zasobów: - naturalne- statyczne, odnawialne. – sztuczne, n aturalne : formują się pod wpływem czynników  przyrodniczych, naturalnych, (infiltracja, opady atmosferyczne.  sztuczne - powstają w wyniku zabiegów hydrotechnicznych,  statyczne –  całkowita ilość wody wolnej zawartej w warstwie wodonośnej traktowana jakby bez ruchu. QS=h ⋅F⋅µ.h-miąższość  warstwy (wysokość słupa wody). –  dynamiczne   ilość wody, która przepływa przez przekrój poziomu wodonośnego, lub  zbiornika wyrażona w jednostce objętości na jednostkę czasu.  3. OD CZEGO ZALEŻY INFILTACJA .  Jest to wsiąkanie wody w głąb skorupy ziemskiej, na wielkość wpływa:  przepuszczalnośc powierzchni terenu, - ukształtowanie pow. terenu, - wilgotność strefy aeracji, jeśli strefa jest mocno  nasycona to sprzyja to infiltracji efektywnej- rozkład opadu; (najkorzystniejsze są deszcze niezbyt intensywne i długotrwałe; -  przemarzanie gruntu, działalność człowieka (uprawy rolne..) – wpływ urbanizacji (zajmowanie coraw większych obszarów  przez zabudowę).  4. FILTRACJA, OMÓWIĆ CZYNNIKI .  Współczynnik filtracji zależy od filtrujących własności ośrodka skalnego, przede  wszystkim od uziarnienia oraz od fizycznych własności filtrującej cieczy tj. lepkości i sprężystości, ciężar właściwy,  temperatura.) Metody oznaczania wsp. filtr.:  - wzory empiryczne; laboratoryjna; bezpośr pomiaru prędk, próbnego  pompowania; studni i dołow chłonnych; geofizyczna. I-polowa, II – empiryczna; III – laborat.  5. SCHEMAT HANTUSHA I WALTONA.    Hantusha  – dotyczy sytuacji, gdy warstwa wodonośna przykryta jest w stropie  osadami słabo lub półprzepuszcz. A więc ma charakter półnaporowy, lub półnapięty. Powyżej występuje warstwa wodonośna  o swob. zwierciadle, z której następuje przesączanie do eksploatownej warstwy wodonośnej. W rozwiązaniu tego schematu  przyjmuje się: - ilość wody pochodzącej z przesączania jest stała i proporcjonalna do depresji w studni. – wsp. pojemności  sprężystej  β warstwy półprzepuszczalnej jest dużo mniejszy, niż półnaporowej; - przepływ jest pionowy w warstwie połprzep.  I pozniomy w połnap.  Waltona –  analogiczny do przyjętego w metodzie punktu arbitalnego Theisa, różnica polega na tym, że  zamiast jednaj krzywej wzorcowej dysponujemy całą ich rodziną Korzystamy z krzywych wzorcowych odwróconych 

(…)

… nadkapilarne – grunt z porami tak
dużymi, że jest zdolny do oddawania wody wolnej (piasek). Pory subkapilarne – grunt nie oddający wody wolnej, która
związana jest siłami międzycząsteczkowymi, można ją tylko wysuszyć.
17. CZY SIĘ RÓŻNI PRĘDKOŚĆ RZECZ. Prędkość rzeczywista W=KJ/ne (stosunek prędkości filtracji do porowatości
efektywnej). Prędkość rzeczywista jest większa od prędkości filtracji. ---18. STOPIEŃ…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz