Politechnika Gdańska - strona 285

Tyczenie prostej - geodezja

 • Politechnika Gdańska
 • dr Jerzy Szczodrowski
 • Geodezja
Pobrań: 1358
Wyświetleń: 12684

1.TYCZENIE PROSTEJ  Jeżeli odległość między ustabilizowanymi punktami jest mniejsza niż długość taśmy  mierniczej,   to   pomiar   długości   jest   bardzo   prosty,   polega   na   jednokrotnym   przykładaniu  taśmy.   Jeżeli   jednak   mierzony   odcinek   jest   dłuższy   niż   taśma   miernicza...

Zdjęcia lotnicze - geodezja

 • Politechnika Gdańska
 • dr Jerzy Szczodrowski
 • Geodezja
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2422

Część teoretyczna 1. Podział fotogrametrii     Fotogrametrię można podzielić: 1) ze względu na zastosowanie: topograficzną nietopograficzną 2) ze względu na miejsce z którego wykonywane jest zdjęcie:lotniczą           naziemną. Ad.1        Topograficzna- tutaj mierzonym obiektem jest powierzchn...

Systemy informacji przestrzennej - dane

 • Politechnika Gdańska
 • dr hab. Olgierd Barszcz
 • Systemy informacji przestrzennej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1071

SIP -   system pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych zawierających informacje  przestrzenne oraz towarzyszące im informacje opisowe o obiektach wyróżnionych w części  przestrzeni objętej działaniem systemu. SIP to produkt rynkowy, kompletny system, technologia,  dyscyplina naukowa, dzi...

Doświadczenie Reynoldsa - sprawozdanie

 • Politechnika Gdańska
 • dr hab. Marta Zub
 • Mechanika płynów
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2450

Sprawozdanie nr 3. Doświadczenie Reynoldsa 1. Teoria 1.1. Klasyfikacja ruchu ze względu na sposób poruszania się cząstek: 1.2. Liczba Reynoldsa   Liczba Reynoldsa jest to wartość bezwymiarowa, która określa charakter ruchu cząstek  cieczy.  v d ⋅ = υ Re  dla przekroju kołowego i  v R h ⋅ = υ Re  dl...

Wyznaczenie współczynnika lepkości wody wodociągowej

 • Politechnika Gdańska
 • dr hab. Marta Zub
 • Mechanika płynów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1113

Temat: Wyznaczenie współczynnika lepkości wody wodociągowej za  pomocą wiskozymetru Hőpplera Lepkość, tarcie wewnętrzne, wiskoza , cecha płynów, pojawienie się siły tarcia  pomiędzy warstwami cieczy lub gazu, poruszającymi się równolegle względem siebie z  różnymi co do wartości prędkościami. Warst...

Podstawy mechaniki - Właściwości cieczy

 • Politechnika Gdańska
 • dr hab. Marta Zub
 • Mechanika płynów
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1120

WYK ł AD 1  WPROWADZENIE 1.1. Definicje wstępne  Płyn  - ciało o module sprężystości postaciowej równym zero; do płynów zaliczamy ciecze i gazy  (brak sztywności) Ciecz   -   płyn  o   małym  współczynniku  ściśliwości,  który  zachowując  określoną  objętość   nie  zachowuje  określonego   kształt...

Ochrona środowiska - wykład 9

 • Politechnika Gdańska
 • dr Bazyl Mentel
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 819

OCHRONA ŚRODOWISKA WYKŁAD 9 Procesy zachodzące w atmosferze-rola tych procesów w kształtowaniu klimatu-ozon i jego niszczenie.  Obieg wody i wybranych pierwiastków w przyrodzie. Rola wody w przyrodzie. Formy występowania substancji organicznych w wodach naturalnych. Podstawowe zanieczyszczenia  nie...

Obliczenia hydrauliczne węzła sieciowego - okres letni/zimowy

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Łucjan Rodzik
 • Hydraulika
Pobrań: 21
Wyświetleń: 819

OBLICZENIA HYDRAULICZNE WĘZŁA SIECIOWEGO Wykonać obliczenia hydrauliczne węzła sieciowego dla poniższych danych. Dane: Węzeł dwufunkcyjny szeregowo-równoległy z priorytetem c.w.u. Qco = 325 kW Qcwu = 257,1 kW Ciśnienie dyspozycyjne sieci 80 kPa. 1. Ma    ksymalne przepływy wody sieciowej :       - ...

Odpowiedzi na zaliczenie - hydraulika

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Łucjan Rodzik
 • Hydraulika
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1771

• Zestaw IIB 1. Scharakteryzowac przepływ w ruchu jednostajnym Uśrednione zmienne przepływu nie zależą od czasu ani od zmiennej przestrzennej  0 ; 0 = ∂ ∂ = ∂ ∂ x t , to równanie zachowania pędu ma postać : 0 1 0 0 = ⋅ ∆ ⋅ + ⋅ ∑ = IT i i i s L i g ρ τ       i0-spadek dna ;  τ0i-napręzenia normalne ...

Projekt technologiczny Stacji Odnów Wody

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Łucjan Rodzik
 • Hydraulika
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2478

Projekt technologiczny Stacji Odnowy Wody. 2.  Dane: Zestaw numer:18 Dane wyjściowe:  1.wydatek netto: 240 m^3/h 2.dawka „a” reagenta: 90 g/m^3 3. stężenie robocze roztworu:  2 c =3% 4.prędkość filtracji:  8m/h 5.typ