Politechnika Gdańska - strona 287

Instalacje elektryczne - mierniki

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Apolinary Rytel
 • Instalacje elektryczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1239

MIERNIKI MAGNETOELEKTRYCZNE- są to mierniki , w których odchylenie organu  ruchomego jest wywołane działaniem pola magnetycznego magnesu trwałego na cewkę,  przez którą płynie prąd. Ruchomy może być magnes trwały lub cewka z prądem. Częściej  spoty...

Instalacje elektryczne - transformator

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Apolinary Rytel
 • Instalacje elektryczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1253

TRANSFORMATOR – budowa: statyczny przetwornik  energii elektr wykorzystujący zjawisko indukcji  elektoromagnetycznej. Rdzeń w postaci pakietu blach z  miękkiej stali nakrzemionej ( odizolowane blachy  zmniejszają straty mocy w rdzeniu), uzwoje...

Instalacje elektryczne - uziemnienie

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Apolinary Rytel
 • Instalacje elektryczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1421

UZIEMNIENIE – polega na połączeniu części urządzenia z ziemią UZIOM – metalowy przedmiot pogrążony w gruncie zapewniający połączenie z ziemią  PODSTAWOWA OCHRONA PRZECIW PORAŻENIOWA – ma zapobiegać: -zetknięciu  się człowieka z przewodzącymi częściami obw elektrycznego. –przedostaniu się napięcia n...

Dom wolnostojący - fizyka budowli

 • Politechnika Gdańska
 • dr Zdzisław Olszewski
 • Fizyka budowli
Pobrań: 35
Wyświetleń: 651

1.0. Opis techniczny. Przedmiotem opracowania jest dom wolnostojący, cztero-kondygnacyjny, podpiw- niczony. Budynek znajduje się w I strefie klimatycznej. Opis konstrukcji: - fundamenty: żelbetowy klasy B20 - ściany piwnic: cegła pełna 38 cm - ściany zewnętrzne: cegła pełna 25m - ściany wewnętrzne:...

Analiza własności wytrzymałościowych belki

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Roman Lisiak
 • Mechanika i wytrzymałość materiałów
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1099

ANALIZA   WŁASNOŚCI    WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH    BELKI. W  trakcie badania uzyskano następujące wartości sił przy których belka uległa: - zarysowaniu : 15,0  kN zniszczeniu   : 49,5 kN  Wykresy momentów zginających i sił tnących dla poszczególnych przypadków: - zarysowanie: - zniszczenie: PORÓWNANIE OT...

Egzamin z informatyki - Zmienna globalna

 • Politechnika Gdańska
 • dr Remigiusz Dzięgielewski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

Nazwisko: Imię:  Uwaga w  całym  tekście dla uproszczenia notacji zakładamy istnienie poniższych  deklaracji  typów oraz zmiennych globalnych: type wylicz = (pn, wt, sr, czw, pt, so, nie); tablica = array [1..10] of integer; var  i1, i2: ...

Projekt - Przekrój złożony z ceowników

 • Politechnika Gdańska
 • dr hab. Cezary Skarbek
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1239

P O L I T E C H N I K A    G D A Ń S K A W Y D Z I A Ł   I N Ż Y N I E R I I   L Ą D O W E J WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW ZADANIE PROJEKTOWE NR 3 – Przekrój złożony z ceowników 1 Charakterystyki geometryczne ceowników występujących w projekcie Lewy:  C...

Soczewki-konstrukcja obrazu

 • Politechnika Gdańska
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 847

S O C Z E W K I Konstrukcja obrazu rzeczywistego-odwróconego-pomniejszonego  tworzonego przez soczewkę skupiającą: Równanie soczewkowe Newtona:  a b = f2 Powyższe równanie jest słuszne w przypadku soczewek cienkich i przekształca się w n...

Soczewki-wprowadzenie - fizyka

 • Politechnika Gdańska
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1274

  Pracownia fizyki I S O C Z E W K I 15.   Wyznaczanie  ogniskowej soczewki metodą Newtona 16.   Sprawdzanie  równania soczewkowego Newtona  Baza teoretyczna f x fx 1 1 f 1 y − = ⇒ + = y x       x 1 f 1 y 1 − = ⇒ Zatem, aby  wyznaczyć ogniskową ...

Zasada dynamiki - fizyka

 • Politechnika Gdańska
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 665

Zasada dynamiki: Po przyłożeniu do masy m niezrównoważonej siły F, masa ta porusza się z przyspieszeniem  proporcjonalnym do tej siły. m F a → = →                                                     dt d a → = → v m F dt d → → = v                  dt F v d m → → = Lewa strona równania: elementarna ...