Politechnika Gdańska - strona 282

Macierze - matematyka

 • Politechnika Gdańska
 • dr Krystyna Woźna
 • Matematyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1071

Def. Podobieństwo Macierzy: Macierz kwadratową A nazywamy  podobną  do macierzy kw. B, jeżeli istnieje nieosobliwa macierz P (det ≠0) taka, że  B=P-1AP, macierz P. nazywamy macierzą podobieństwa Tw : Jeżeli macierz A jest podobna do mac...

Matematyka - Pochodne funkcji

 • Politechnika Gdańska
 • dr Krystyna Woźna
 • Matematyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 756

POCHODNE FUNKCJI Niech x0∈ R oraz niech funkcja f będzie określona przynajmniej na otoczeniu U (x0,r), gdzie  r0. Oznaczenia: Δx – przyrost zmiennej niezależnej x, taki że x0+Δx∈ U (x0,r) x ≠ 0 Δy, Δf – przyrost wartości funkcji określony następująco: Δf=f(x0+Δx)-f(x0) • Definicja ilorazu różnicowe...

Prawdopodobieństwo w matematyce

 • Politechnika Gdańska
 • dr Krystyna Woźna
 • Matematyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 651

Probabilistyka: Ω - przestrzeń zdarzeń elementarnych; ω - element – zdarzenie elementarne. Klasa zbiorów probabilizowalnych dla których określone jest prawdopodobieństwo . Def. Klasa B zbiorów Borelowskich: Klasę wszystkic...

Rachunek całkowy jednej zmiennej

 • Politechnika Gdańska
 • dr Krystyna Woźna
 • Matematyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 686

RACHUNEK CAŁKOWY FUNKCJI JEDNEJ ZMIENNEJ  CAŁKI NIEOZNACZONE     • Definicja funkcji pierwotnej: Funkcja F jest funkcją pierwotną funkcji f na przedziale I, jeżeli F’(x)=f(x), dla każdego x∈ I. Przykłady funkcji pierwotnych: a) f(x)=sinx         b)  2 1 1 ) ( x x g − =     F1(x)=-cosx  G1(x)=arcsi...

Elastyczność popytu i podaży - Obliczenie wpływu zmiany ceny na całkow...

 • Politechnika Gdańska
 • dr Marianna Knap
 • Ekonomia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1540

0 ED P = 0 ED P = ∞ = D P E 1 ED P  ∞ = D P E III. ELASTYCZNOŚĆ POPYTU I PODAŻY Elastyczność popytu  – szczególna charakterystyka popytu, która pokazuje zależność zmian wielkości  popytu od zmian różnych czynników wpływających na popyt. Rodzaje elastyczności popytu: • elastyczność cenowa popytu  – ...

Koszty a produkcja przedsiębiorstwa

 • Politechnika Gdańska
 • dr Marianna Knap
 • Ekonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 756

VII. KOSZTY A PRODUKCJA PRZEDSIĘBIORSTWA KOSZTY  – łączne nakłady pieniężne na czynniki produkcji potrzebne do wytworzenia produktu. W każdym przedsiębiorstwie koszty rzutują na: • zysk przedsiębiorstwa • są podstawą do podejmowania decyzji co i jak produkować • obok cen decydują o tym ile produkow...

Majątek, fundusze i wynik finansowy przedsiębiorstwa

 • Politechnika Gdańska
 • dr Marianna Knap
 • Ekonomia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 861

V. MAJĄTEK, FUNDUSZE I WYNIK FINANSOWY PRZEDSIĘBIORSTWA Majątek przedsiębiorstwa dzieli się na: • majątek trwały Składniki majątku trwałego: • maszyny • urządzenia • budynki • środki transportu Cechy charakterystyczne majątku trwałego: • wykorzystywane są w długim okresie i służą do produkcji wielu...

Materiały na zaliczenie cz 2

 • Politechnika Gdańska
 • dr Marianna Knap
 • Ekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 700

Zadania analizy ekonomicznej: -właściwa   ocena  sytuacji   lub   stanu   w  jakim  się  znajduje  lub  znajdzie przedsiębiorstwo -prawidłowa   ocena   wpływu   wewnętrznych   i   zewnętrznych  czynników efektywności przedsiębiorstwa -dostarczenie   przesłanek   do   podejmowania   trafnych   i  pr...

Materiały na zaliczenie - ekonomia

 • Politechnika Gdańska
 • dr Marianna Knap
 • Ekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 574

CO TO SĄ INWESTYCJE, SPOSÓB ICH PRZEJAWIANIA SIĘ  W PRAKTYCE Inwestycje - nakłady rzeczowe, których celem jest tworzenie nowych  lub  powiększanie   istniejących   składników  majątku  trwałego;   każde  zużycie kapitału w celu jego powiększenia. W praktyce działalność inwest może się objawiać w bu...

Pojęcie i rodzaje przedsiębiorstwa

 • Politechnika Gdańska
 • dr Marianna Knap
 • Ekonomia
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1190

IV. POJĘCIE I RODZAJE PRZEDSIĘBIORSTWA Przedsiębiorstwo (firma)  – wyodrębniona pod względem ekonomicznym jednostka prowadząca  działalność produkcyjną, handlową lub usługową. Głównym celem działalności przedsiębiorstwa jest  osiągnięcie jak największego zysku (nadwyżka między przychodami a wydatka...