Elastyczność popytu i podaży - Obliczenie wpływu zmiany ceny na całkowite wydatki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1554
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Elastyczność popytu i podaży - Obliczenie wpływu zmiany ceny na całkowite wydatki - strona 1 Elastyczność popytu i podaży - Obliczenie wpływu zmiany ceny na całkowite wydatki - strona 2 Elastyczność popytu i podaży - Obliczenie wpływu zmiany ceny na całkowite wydatki - strona 3

Fragment notatki:

0 ED P = 0 ED P = ∞ = D P E 1 ED P  ∞ = D P E III. ELASTYCZNOŚĆ POPYTU I PODAŻY Elastyczność popytu  – szczególna charakterystyka popytu, która pokazuje zależność zmian wielkości  popytu od zmian różnych czynników wpływających na popyt. Rodzaje elastyczności popytu: • elastyczność cenowa popytu  – jest miarą względnej zmiany popytu na dane dobro do  względnej zmiany ceny tego dobra, ceteris paribus.  ceny   %zmiana popytu    wielkosci %zmiana ED P = Sposoby wyliczania elastyczności cenowej popytu konsumenta: 1) Obliczenie wpływu zmiany ceny na całkowite wydatki. Popyt jest  elastyczny , gdy: całkowite wydatki konsumentów zwiększają się gdy cena spada  lub całkowite wydatki konsumentów maleją gdy cena rośnie. Popyt jest  nieelastyczny , gdy: całkowite wydatki konsumentów rosną gdy cena rośnie lub  całkowite wydatki konsumentów maleją gdy cena spada. Popyt jest  neutralny , gdy: całkowite wydatki konsumentów nie zmieniają się wraz ze  wzrostem lub spadkiem ceny. Zadanie:  Określić rodzaje popytu przy odpowiednich działaniach (I, II, III): 50szt – 1zł  → 50,- I 40szt – 1,5zł  → 60,- - popyt nieelastyczny  II 30szt – 1,5zł → 45,- - popyt elastyczny III 33,3szt – 1,5zł→ 50,- - popyt neutralny (wzorcowy) 2)  Wyliczenie pewnych wielkości liczbowych dla różnych poziomów elastyczności. Elastyczność punktowa:    1 2 1 1 2 1 D P P P P : Q Q Q E − − =           - wzór ten stosujemy gdy są bardzo              małe zmiany ceny lub ilości Elastyczność łukowa:        ( ) ( ) 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 D P P P P P : Q Q Q Q E + − + − =  - wzór ten mierzy przeciętną    elastyczność między dwoma  punktami  D P E 1 –  popyt elastyczny  – procentowa zmiana popytu jest większa niż   procentowa zmiana ceny danego dobra  D P E  – 1 lub  D P E 

(…)

… dobra, ceteris paribus.
%zmiana wielkosci popytu na dobro A
ED =
M
%zmiana ceny dobra B
Q − Q 2 A P1B − P2 B
E D = 1A
:
M
Q1A
P1BE D > 0 (dodatnia) – dla dwóch dóbr substytucyjnych – wzrost ceny jednego dobra
M
zwiększa popyt na dobro drugie
D
E M < 0 (ujemna) – dla dwóch dóbr komplementarnych – wzrost ceny jednego dobra
powoduje spadek wielkości popytu na dobro drugie
D
E M = 0 – dla dowolnych dóbr całkowicie niezależnych
Zadanie: Przy cenie 1kg pomarańczy równej 3zł popyt na mandarynki wynosił 100kg. Wzrost ceny
pomarańczy do 4zł wywołał wzrost popytu na mandarynki do 200kg. Obliczyć elastyczność
mieszaną popytu dla tych dóbr.
100 − 200 3 − 4
ED =
:
= 3 - dobra substytucyjne
M
100
3
Zadanie: Przy cenie rakiety tenisowej równej 500zł popyt na piłeczki wynosił 1000. Obniżenie ceny
rakiety…
… w stosunku do cen samochodów,
jeżeli wzrost ceny samochodów o 30% spowodował wzrost popytu na motocykle o 10%. Jakie to
dobra?
10% 1
ED =
= - dobra substytucyjne
M
30% 3
Zadanie: Towarzystwo lotnicze obniżyło cenę biletu z 240 do 235zł, co spowodowało, że liczba
sprzedanych biletów wzrosła ze 100 do 110. Obliczyć punktową elastyczność cenową popytu i
określić jakiego rodzaju jest to popyt.
Q − Q 2 P1 − P2…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz