Popyt, podaż, elastyczności- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1932
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Popyt, podaż, elastyczności- opracowanie - strona 1 Popyt, podaż, elastyczności- opracowanie - strona 2 Popyt, podaż, elastyczności- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

PODAŻ (S) jest to ilość oferowanego dobra przy różnym poziomie cen w określonym miejscu i czasie. Cena ↑ ilość oferowanych dóbr ↑ relacja dodatnia (+)
Elastyczność cenowa podaży bada wrażliwość producenta na zmianę ceny
Eps = %∆Qs Eps = %∆ Q s ∆ P
%∆P %∆P P
P -P
% ∆ P(Q) = P 0
Eps = ∞ Podaż doskonale elastyczna
Producent b. wrażliwy
na zmianę ceny
Eps1 Podaż wzgl. elastyczna
Bardzo powolna reakcja na zmianę ceny
Eps=1 Pdaż proporcjonalna
Procentowa zmiana ceny powoduje %
zmianę wielkości podaży
Eps€ (0,1) Podaż wzgl. nieelastyczna
Eps=0 Podaż doskonale nieelastyczna
Zmiana ceny nie powoduje żadnych zmian w podaży
POPYT (D) zapotrzebowanie na dane dobro, bądź usługę przy różnym poziomie cen w określonym miejscu i czasie. Popyt zakłada ujemną relację między ceną a ilością popytu. P↓Q↑ cena ↑ Q↓. Cena wpływa na zmianę punktu na krzywej.
Elastyczność dochodowa popytu Jest to % stosunek ∆ wielkości popytu do % ∆ dochodu
Eyd = %∆ Q d Epd = ∆ Q d ∆ Y
%∆ P ∆ P ∆ Y o P -P
% ∆ P(Q) = P 0
Eyd 1 Popyt elastyczny
Reakcja gwałtowna (+) niewielka zmiana doch. powoduje dużą zmianę w ilości popytu
Eyd =1 Popyt proporcjonalny
Procentowa zmiana ceny powoduje % zmianę wielkości podaży
Eyd є (1,0) Popyt nieelastyczny
Znacząca zmiana dochodu powoduje tylko nieznaczny wzrost ilości popytu


(…)

… zmiany wielkości popytu (leki, używki)
Popyt odwrotnie nieelastyczny Epd>0
Paradoks Giffena, Weblena, spekulacyjny
Elastyczność cenowa podaży bada wrażliwość konsumenta
na zmianę ceny, jest to elastyczność cenowa podaży
Eps = %∆Qs Epd = ∆ Q ∆ P
%∆P ∆P P
P -P
% ∆ P(Q) = p Determinanty podaży
Cena (P)↑ilość oferowanych dóbr↑ przy ceteris paribus Prawo podaży zakłada + dodatnią relację między ceną…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz