Politechnika Gdańska - strona 283

Polityka Fiskalna - ekonomia

 • Politechnika Gdańska
 • dr Marianna Knap
 • Ekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1253

XI. POLITYKA FISKALNA Inwestycjonizm państwowy wywiera wpływ na trzy sfery gospodarcze: • alokacyjna  – dotyczy podziału zasobów gospodarczych między sektor prywatny i  publiczny; są to działania skierowane na:  gospodarowania dobrami publicznymi  ochronę społeczeństwa i środowiska przed ujemnymi...

Rachunek produktu narodowego

 • Politechnika Gdańska
 • dr Marianna Knap
 • Ekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 812

IX. RACHUNEK PRODUKTU NARODOWEGO MODEL PRZEPŁYWU I DOCHODÓW W GOSPODARCE: Jest to model gospodarki zamkniętej, w której nie występuje państwo i nie ma transakcji z zagranicą.  Służy on do mierzenia skali działalności gospodarczej. • Gospodarstwa domowe dysponują czynnikami produkcji, które są niezb...

Rynek, popyt i podaż - Paradoks Giffena

 • Politechnika Gdańska
 • dr Marianna Knap
 • Ekonomia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2100

II. RYNEK, POPYT I PODAŻ Rynek  – zespół warunków, które doprowadzają do kontaktu pomiędzy kupującymi i sprzedającymi w  procesie wymiany dóbr i usług. To proces wymiany informacji między kupującymi  i sprzedającymi.  Warunkiem istnienia rynku jest swoboda kształtowania cen. Konkurencja  – istotny ...

Struktury rynkowe - ekonomia

 • Politechnika Gdańska
 • dr Marianna Knap
 • Ekonomia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 903

VIII. STRUKTURY RYNKOWE Rodzaje struktur rynkowych:  konkurencja doskonała  konkurencja monopolistyczna  oligopol  monopol CECHY ALTERNATYWNYCH STRUKTUR RYNKOWYCH: CECHY ...

Teoria postępowania producenta

 • Politechnika Gdańska
 • dr Marianna Knap
 • Ekonomia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1638

VI. TEORIA POSTĘPOWANIA PRODUCENTA PRODUKCJA  – polega na łączeniu różnych czynników wytwórczych w celu uzyskania określonej  ilości produktów. FUNKCJA PRODUKCJI  – zależność między wielkością produkcji a nakładami poniesionymi na jej  uzyskanie. Czynniki produkcji dzielą się na:  stałe  – to taki...

Determinanty dochodu narodowego - Makroekonomia

 • Politechnika Gdańska
 • dr Marianna Knap
 • Ekonomia
Pobrań: 735
Wyświetleń: 5061

X. DETERMINANTY DOCHODU NARODOWEGO PRODUKCJA POTENCJALNA  – wielkość produktu, którą wytworzyłaby gospodarka, gdyby  wszystkie czynniki produkcji zostały w pełni wykorzystane. Faktyczne rozmiary produkcji są zdeterminowane przez popyt globalny, czyli zależą od ogólnej  sumy pieniędzy jaką ludzie ch...

Ekonomiczna rola rządu w gospodarce

 • Politechnika Gdańska
 • dr Marianna Knap
 • Ekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 595

EKONOMICZNA ROLA RZĄDU W GOSPODARCE Ważniejsze argumenty za ekonomiczną rolą państwa wiążą się zwykle z czynnikami t.j.: o  Konieczność zabezpieczenia systemu gospodarczego od strony instytucjonalno-prawnej.  W  gospodarce rynkowej chodzi przede wszystkim o tworzenie przez państwo pewnych norm  pra...

Pytania na egzamin z chemii

 • Politechnika Gdańska
 • dr Paweł Perkowski
 • Chemia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1232

Związki biogenne  – limitują rozwój życia, azot i fosfor. Pierwiastki niezbędne do życia – C, H, O Eutrofizacja  – jest zespół procesów fizycznych i chemicznych  wywołanych nadmierną ilością substancji biogennych w wodach  prowadzący w efekcie do zaniku życia w zbiorniku i do osadzenia  osadów denn...

Działy i zastosowanie geodezji

 • Politechnika Gdańska
 • dr Jerzy Szczodrowski
 • Geodezja
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1001

GEODEZJA: • Wyższa • Niższa (metody obliczeń geodezyjnych rachunku wyrównawczego) • Gospodarcza:  Morska  Miejska  Rolna i leśna  Inżynieryjna  Górnicza  Kolejowa • Kartografia • Fotogrametria ZASTOSOWANIE GEODEZJI: •      Budownictw...

Niwelacja metodą punktów rozproszonych

 • Politechnika Gdańska
 • dr Jerzy Szczodrowski
 • Geodezja
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1204

14. Niwelacja metodą punktów rozproszonych. Pomiar wysokościowy metodą punktów rozproszonych wykonuje się w oparciu o istniejącą lub nowo  założoną poziomą i wysokościową osnowę geodezyjną. 1. Jako stanowiska niwelatora należy wykorzystywać prze...