Politechnika Gdańska - strona 266

Charakterystyka procesu planowania zmian organizacyjnych

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 413

Charakterystyka procesu planowania zmian organizacyjnych. (s. 501) + model Levina Planowanie zmiany - celowy proces polegający na ustaleniu zakresu zmiany zadań, programów i procedur związanych z przeprowadzeniem zmiany. Zmiana planowana - zmiana przygotowywana i wprowadzona w sposób uporządkowany ...

Co to jest motywacja i jak motywować pracowników

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 84
Wyświetleń: 833

Co to jest motywacja i jak motywować pracowników? Motywacja - stan gotowości psychicznej pracowników do podejmowania działań korzystnych dla organizacji. - podstawowe podejścia do motywowania w zarządzaniu: behawioralne - zachowanie ludzi jest reakcją na czynniki zewnętrzne, powstanie systemów nag...

Cykl życia produktu - rozwój - wzrost - dojrzałość - nasycenie - spade...

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1043

Cykl życia produktu. cykl życia produktu: rozwój - wzrost - dojrzałość - nasycenie - spadek - pozwala na określenie, w jakiej fazie znajduje się produkt i informuje jakie działania należy podjąć - najczęściej zintensyfikowanie działań marketingowych w fazie spadku - sprzedaż i zysk roz wój - wiąże ...

Decyzja - pojęcie, typy, charakterystyka

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1330

Decyzja: pojęcie, typy, charakterystyka. Decyzja - efekt dokonanego przez decydenta wyboru w postaci preferowanego wariantu działania; świadomy, nielosowy wybór jednego z rozpoznanych i uznanych za możliwe wariantów przyszłego działania. Typy decyzji: wg stopnia ryzyka - podejmowane w war. pewnoś...

Delegowanie zadań, uprawnień i cząstkowej odpowiedzialności

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 490

Delegowanie zadań, uprawnień i cząstkowej odpowiedzialności: pojęcie, podstawowe zasady, ocena. Delegowanie uprawnień - szczególny rodzaj decentralizacji, sprowadzający się do czasowego upoważnienia konkretnego podwładnego do podejmowania ściśle określonych decyzji i działań w sprawach należących d...

Formalizacja struktur - pojęcie, funkcje

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2065

Formalizacja struktur: pojęcie, funkcje, podstawowe błędy w procesie formalizacji. Formalizacja - zapis celów, budowy organizacji oraz reguł (zasad, metod, procedur) w niej obowiązujących; mechanizm koordynacji polegający na ograniczaniu dowolności zachowań jednostek i grup przez narzucanie im pise...

Funkcje administracyjne przedsiębiorstwa

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 539

Funkcje przedsiębiorstwa, funkcje administracyjne (zarządzania) i piramida uzdolnień wg Fayola. Funkcje (czynności) przedsiębiorstwa : techniczne (produkcja) handlowe (kupno, sprzedaż, wymiana) finansowe (poszukiwanie kapitałów i obrót nimi) ubezpieczeniowe (ochrona majątku i osób) rachunkowośc...

Gółwne części organizacji w koncepcji

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 56
Wyświetleń: 847

. Główne części organizacji w koncepcji H.Mintzberga: charakterystyka z podaniem przykładów. wierzchołek strategiczny - naczelne kierownictwo wraz z osobistym personelem pomocniczym (asystentki, sekretarki) - jest on odpowiedzialny za całościow...

Grupa społeczna a zespół

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 35
Wyświetleń: 595

Grupa społeczna: pojęcie, typy, charakterystyka. Grupa społeczna - co najmniej 2-3 osoby, pomiędzy którymi zachodzą bezpośrednie interakcje, posiadające wspólne cele, wartości, normy i wzorcowe zachowania. Grupa społeczna to świat racji i emocji, posiada strukturę, której wskaźnikiem jest przywódca...

Adamiecki: podstawowe prawa i ich charakterystyka

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1694

K Adamiecki: podstawowe prawa i ich charakterystyka. prawo inercji przyzwyczajeń = prawo przeciwdziałania = reguła przekory - każda zmiana rodzi opór, dlatego tez wprowadzanie innowacji powinno odbywać się stopniowo, zgodnie z racjonalnymi procedurami. prawo optymalnej produkcji - dla każdego zakł...