Politechnika Gdańska - strona 267

Konflikt - pojęcie, typy, dynamika

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 35
Wyświetleń: 798

Konflikt: pojęcie, typy, dynamika. Konflikt organizacyjny - sytuacja, w której co najmniej dwie wzajemne zależne od siebie strony spostrzegają, że ich wartości, cele, zadania, zachowania itd. są ze sobą sprzeczne; to sytuacja, w której do przekonań tych dostosowują swoje zachowania, odwzajemniając ...

Kontrola jako funkcja zarządzania

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 42
Wyświetleń: 560

Kontrola jako funkcja zarządzania: pojęcie, opis procesu, rodzaje. Kontrola - proces działania kierownictwa organizacji, którego naczelnym celem jest regulowanie i koordynowanie wszelkich czynności dla zapewnienia ich przyszłej sprawności i skuteczności, polega na porównaniu informacji o tym, co rz...

Macierz BCG jako przykład analizy portfelowej

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 70
Wyświetleń: 3339

Macierz BCG jako przykład analizy portfelowej: opis macierzy z przykładami jej wykorzystania. Metoda analizy opiera się na prostym założeniu, że zdolność linii produktywnych do gen...

Menedżer: pojęcie, typy, pożądane umiejętności

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1064

Menedżer: pojęcie, typy, pożądane umiejętności. Menedżer : osoba posiadająca autorytet formalny i pozycję wynikającą z nominacji, która jest formalnym upoważnieniem właściciela do dysponowania zasobami firmy, czyli do zarządzania nią. Pożądane umiejętności : cechy psychofizyczne - odporność na zmę...

Nurty w zarządzaniu

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2226

Kierunek klasyczny - nurt przemysłowy (s. 642) Przedstawiciele: Taylor - one best way, homo oeconomicus, time and motion study, różnicowy system płac Le Chatelier - cykl działania zorganizowanego, czas stracony Emerson - 12 zasad wydajnoś...

Ograniczenia racjonalności decyzji podejmowanych w organizacjach

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 63
Wyświetleń: 637

Ograniczenia racjonalności decyzji podejmowanych w organizacjach. Ograniczenia: kompetencyjne - nie zawsze uprawnienia do decydowania umieszczone są w strukturze tam, gdzie mogą być podjęte najszybciej i najlepiej informacyjne - poznawcze - obieg informacji nie jest skorelowany z wymaganiami prawid...

Okno produktu Ansoffa

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1582

Okno produktu Ansoffa. okno produktu/rynku Ansoffa - ukazuje możliwości wzrostu organizacji przy zastosowaniu czterech strategii: penetracji rynku, rozwoju rynku, rozwoju produktu, dywersyfikacji; określa relacje zachodzące między rynkiem a produktem. penetracja rynku - takie działania firmy, które...

Opis zalety i wady struktury dywizjonalnej

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 560

Opis zalety i wady struktury dywizjonalnej. Przykłady. W strukturze dywizjonalnej kluczową rolę odgrywa linia średnia, czyli kierownictwo poszczególnych oddziałów (dywizji), a koordynację działania organizacji jako całości osiąga się przez standaryzację wyjść, czyli wyników, jakie mają uzyskać posz...

Opis zalety i wady struktury funkcjonalnej

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 70
Wyświetleń: 658

Opis zalety i wady struktury funkcjonalnej. Przykłady. Struktura funkcjonalna - wymaga zerwania z zasadą jedności rozkazodawstwa oraz oparcia się na zasadzie specjal...

Opis zalety i wady struktury liniowej

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1449

Opis zalety i wady struktury liniowej, liniowo-sztabowej. Przykłady. Struktura liniowa - podstawą jest fayolowska zasada jedności rozkazodawstwa, w myśl której podwładny może mieć tylko 1 przełożonego. Komunikacja drogą służbową, kierown...