Grupa społeczna a zespół

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Grupa społeczna a zespół - strona 1 Grupa społeczna a zespół - strona 2

Fragment notatki:

Grupa społeczna: pojęcie, typy, charakterystyka. Grupa społeczna - co najmniej 2-3 osoby, pomiędzy którymi zachodzą bezpośrednie interakcje, posiadające wspólne cele, wartości, normy i wzorcowe zachowania. Grupa społeczna to świat racji i emocji, posiada strukturę, której wskaźnikiem jest przywódca oraz własny system nagród i kar. (wspólne cele ≠ identyczne cele)
Podział grup społecznych: formalne - wprowadzane w celu lepszej atmosfery pracy (np. brygady, oddziały) - znaczenie pozytywne, na czele stoi formalny przełożony nieformalne - powstają spontanicznie w miejscu pracy, na czele stoi przywódca nieformalny (spontanicznie obrana przez grupę liderem)
Wg HR należy dążyć do tego, by przywódcami formalnymi mianować przywódców nieformalnych, lub tak kształcić kierowników formalnych, aby zdobyli autorytet nieformalny.
By zlikwidować grupę nieformalną należy „usunąć” jej lidera.
Czasami może dojść do niezdrowych rywalizacji między grupami. Korzyści, jakie grupy nieformalne mogą przynieść organizacji: stabilność, zadowolenie, pozycja i bezpieczeństwo
poprawa dyscypliny
utrwalenie wartości i norm kulturowych
pomoc w rozwiązaniu problemów, załatwienie skarg
ułatwiają porozumienie między członkami organizacji. Grupy formalne dzielimy na : stałe (hierarchiczne) i tymczasowe (grupy zadaniowe, komitety) Grupy nieformalne dzielimy na : apatyczne (najmniejsza tendencja do skoordynowanej presji na kierownika, mała zwartość i rozproszenie przywództwa, nisko wykwalifikowani pracownicy), kapryśne (niekonsekwentne zachowania wobec kierownika, autokratyczni przywódcy w fazie tworzenia grupy, potem demokratyczni, pracownicy wzajemnie od siebie zależni, np. przy taśmie), strategiczne (wyrachowane, ciągle naciskające, wymagają ciągłej uwagi, potrafią wzmocnić żądania akcjami grupowymi, silne, zwarte przywództwo - niewielki trzon aktywny), konserwatywne (potężna elita, pewni siebie, wysoko kwalifikowani rzemieślnicy i operatorzy)
Zastosowanie grup w podejmowaniu decyzji: + różne punkty widzenia, burza mózgów, motywacja do dyskusji - syndrom grupowego myślenia, konformizm, długotrwałość
31. Zespół: pojęcie, charakterystyka, wykorzystywanie we współczesnych organizacjach (z uwzględnieniem zespołu projektowego). Zespół - to zwarta grupa ludzi, którzy wykonują specyficzne funkcje i są ze sobą związani tak, że każda osoba potrzebuje innych, aby móc spełnić swoje zadania. Dobra atmosfera, wzajemne zaufanie, życzliwość, brak konfliktów i powszechna chęć harmonijnej współpracy powodują powstawanie uczucia zadowolenia z przynależności do zespołu, umacniają wieź z nim, zwiększają ogólny poziom zadowolenia z pracy, a tym samym sprzyjają wysokiej wydajności.

(…)


być zaangażowani w osiągnięcie celu
poznać siebie wzajemnie
mieć do siebie zaufanie
być lojalni
współpracować ze sobą i wspierać się nawzajem, szczególnie w kryzysie
być kreatywni - muszą wysuwać własne pomysły
Zespół projektowy powołuje się w ramach istniejących komórek organizacyjnych do realizacji zadań,
w krótkim przedziale czasu. Strukturę macierzową natomiast buduje się, gdy mamy do czynienia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz