Politechnika Gdańska - strona 262

Wybrane instrumenty negocjacji - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 658

Wybrane instrumenty negocjacji Z bogatego zestawu środków jaki wykorzystuje się w procesie negocjacji zostaną opisane te które są przydatne na etapie przygotowania do negocjacji, prowadzenia negocjacji i opisu rezultatów negocjacji. A. Przygotowanie do negocjacji . Przygotowanie do negocjacji obejm...

Zarządzanie przez delegację - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 728

Zarządzanie przez delegację. Pod pojęciem delegacji rozumie się przekazywanie zadań względnie kompetencji na niższe hierarchicznie stanowiska. Technika zarządzania przez delegację wykorzystuje jedną z powszechnie stosowanych zasad organizacji co implikuje konieczność stosowania innych technik uzupe...

Zarządzanie przez określanie celów - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 385

Zarządzanie przez określanie celów. Przedmiotem opisu jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością "Grom", produkująca i sprzedająca wyposażenie i dodatki do jazdy konnej. Obrót roczny spółki wynosi 3,5 mld.zł. Spółka zatrudnia 80 osób. Współwłaściciel i zarazem Prezes Zarządu Spółki ucze...

Zarządzanie przez określanie celów - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 511

Zarządzanie przez określanie celów. Zarządzanie przez określanie celów (zarządzanie przez cele) terminologicznie wywodzi się od sformułowania użytego przez P. Druckera "management by objectives and self control". J. Humble...

Zarządzanie przez tworzenie idei - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 371

Zarządzanie przez tworzenie idei. Opisując technikę zarządzania przez tworzenie idei należy zaznaczyć, że pojawiła się ona na etapie tworzenia przedsiębiorstwa pionierskiego, co z pewnością nie pozostało bez wpływu na jej organizacyjną postać. W pionierskim przedsiębiorstwie najczęściej sam założyc...

Zarządzanie przez wyjątki - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 973

Zarządzanie przez wyjątki Technika zarządzania przez wyjątki stanowi próbę wykorzystania w organizacji procesu zarządzania, znanej już w opracowaniach klasyków zasady wyjątków. W jej stosowaniu można wyróżnić dwa kierunki. Pierwszy, zasadę wyjątków traktuje jako delegację. Takie ujęcie zawiera np. ...

Zarządzanie przez zobowiązania - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 378

Zarządzanie przez zobowiązania. Technika zarządzania przez zobowiązania została sformułowana przez amerykańskiego konsultanta do spraw zarządzania Roberta Whitneya w połowie lat siedemdziesiątych. Opis techniki R. Whitney określa technikę zarządzania przez zobowiązania jako " odwrotność zarząd...

Zarządzanie systemowe - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 448

Zarządzanie systemowe Ta technika zarządzania związana jest z tzw. podejściem systemowym, które w ostatnich czasach znalazło powszechne zastosowanie w wielu dyscyplinach naukowych. Wykorzystanie tego podejścia w procesie zarządzania zostało opisane przez R. A. Johnsona i F. E. Rosenzweiga w 1963r. ...

Pojęcie produkcji i czynniki produkcji - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 532

Pojęcie produkcji i czynniki produkcji. Produkcja - świadoma działalność pojedynczego człowieka lub zespołów ludzkich nastawiona na wytwarzanie produktów, dóbr materialnych lub usług w celu zaspokojenia różnych potrzeb ludzkich. Produktem mogą być dobra materialne, usługi,

Obliczenia wstępne - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie produkcją
Pobrań: 0
Wyświetleń: 777

Obliczenia wstępne Obliczenie rocznego programu produkcji poszczególnych części według wzoru: Gdzie: P fi - program produkcji wyrobów finalnych P k - program produkcji wyrobów na rzecz kooperacji P z - program produkcji wyrobów zamiennych d i - współczynnik powtarzalności części w wyrobie b- w...