Politechnika Gdańska - strona 263

Warunki zorganizowania gniazda potokowego - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie produkcją
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1043

Sprawdzenie ogólnych warunków zorganizowanie gniazda potokowego Warunki dla gniazda specjalizowanego przedmiotowo, potokowo są następujące: ρ śr : 0,65-0,85 f: 2-10 r opśr : 0,1-0,5 Sprawdzenie wartości współczynnika podobieństwa technologiczno- organizacyjnego Współczynnik ten obrazuje stopień po...

System produkcyjny - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie produkcją
Pobrań: 14
Wyświetleń: 658

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ System produkcyjny to układ elementów składowych i relacji między tymi elementami oraz relacji transformacji czynników wejścia w czynniki wyjścia to celowo zaprojektowany i zorganizowany układ materialny i energetyczny, służący produkowaniu dóbr przeznaczony do konsumpcji lub...

Wprowadzenie - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie produkcją
Pobrań: 14
Wyświetleń: 560

Wprowadzenie Poniższe opracowanie zawiera podstawowe obliczenia dotyczące systemu pracy gniazda potokowego, do których zalicza się: -program produkcji -wielkość partii obróbczych -liczbę i rozmieszczenie stanowisk roboczych -ilość niezbędnych pracowników produkcyjnych -długość cykli produkcyjn...

Cele i zasady zarządzania zasobami ludzkimi - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 28
Wyświetleń: 469

Cele i zasady zarządzania zasobami ludzkimi Celem zarządzania zasobami ludzkimi jest umożliwienie firmie osiągnięcia sukcesu dzięki zatrudnionym w niej ludziom. Ujmując rzecz bardziej szczegółowo, cele ZZL można sformułować następująco: zapewnienie szeregu usług wspierających cele przedsiębiorstwa...

Cele programów rynków pracy - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 28
Wyświetleń: 686

. CELE PROGRAMÓW RYNKÓW PRACY Precyzyjne sformułowanie celów programu jest pierwszym krokiem w opracowaniu systemu zarządzania, który zmierza do osiągnięcia wyników a nie skupia się na procesie jako takim. Poniżej przedstawione są cele każdego z programów rynków pracy. A. Zasiłki dla

Decyzje - Zdefiniowanie problemu - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

DECYZJE Kierownik działa, podejmując decyzje. Zarządzanie jest zawsze procesem podejmowania decyzji. Decyzja powinna przynieść pożądany wynik przy minimum wysiłku i zakłóceń w działaniu organizacji. Podejmowanie decyzji ma pięć odrębnych faz. Są nimi: Z definiowanie problemu W praktyce żaden prob...

Definicje zarządzania zasobami ludzkimi - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1113

Definicje zarządzania zasobami ludzkimi Zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL) można ogólnie zdefiniować jako strategiczną, jednorodną i spójną metodę kierowania najcenniejszym z kapitałów każdej organizacji- ludźmi, którzy osobistym i zbiorowym wysiłkiem przyczyniają się do realizacji wszystkich zało...

Definiowanie kompetencji

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 35
Wyświetleń: 910

Definiowanie kompetencji Definiowanie kompetencji jest procesem bardzo istotnym z punktu widzenia systemu oceny. Możemy zdefiniować kompetencje dla całej organizacji lub kompetencje dla jednego stanowiska, ewentualnie grupy stanowisk. Kompetencje wybrane dla całej firmy charakteryzują kulturę organ...

Podmioty zarządzania kadrami

 • Politechnika Gdańska
 • prof. przew. kwal. II Józef Andrzej Budka
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 679

PODMIOTY ZARZĄDZANIA KADRAMI Relacje pomiędzy załogą a właścicielem         Interesy właściciela A B C Interesy załogi         Zarządzanie kadrami jest konieczna dla wykazania podstawowych sprzeczności pomiędzy pracodawcą i kadrami (pracownikami). Sprzeczność ta wywołuje implikacje. W upros...

Służby pracownicze - opis

 • Politechnika Gdańska
 • prof. przew. kwal. II Józef Andrzej Budka
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 42
Wyświetleń: 805

SŁUŻBY PRACOWNICZE Służby pracownicze to stanowiska pracy lub komórki ( zespoły komórek) organizacyjne które w przedsiębiorstwie zajmują się zawodowo problemami pracowniczymi. Zadania służb pracowniczych można scharakteryzować: 1)      z punktu widzenia funkcjonalnego wyróżnia się: a)      funkc...