Cele programów rynków pracy - omówienie.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cele programów rynków pracy   - omówienie. - strona 1 Cele programów rynków pracy   - omówienie. - strona 2 Cele programów rynków pracy   - omówienie. - strona 3

Fragment notatki:

. CELE PROGRAMÓW RYNKÓW PRACY Precyzyjne sformułowanie celów programu jest pierwszym krokiem w opracowaniu systemu zarządzania, który zmierza do osiągnięcia wyników a nie skupia się na procesie jako takim. Poniżej przedstawione są cele każdego z programów rynków pracy.
A. Zasiłki dla bezrobotnych / Ubezpieczenie tymczasowe zasiłki dla bezrobotnych,
motywowanie osób pobierających zasiłek do ponownego podjęcia pracy
B. Pośrednictwo: wyszukiwanie odpowiedniego zatrudnienia dla poszukujących pracy
motywowanie rejestrujących się do poszukiwania pracy
prowadzenie stałego rejestru poszukujących pracy
Cel ten realizowany jest poprzez: pozyskiwanie ofert pracy od pracodawców wraz z dokładnym opisem
kierowanie właściwych osób na właściwe miejsca pracy
ocena umiejętności, predyspozycji i oczekiwań poszukujących pracy
pomoc w zawieraniu nowych umów o pracę pomoc bezrobotnym w aktywnym poszukiwaniu pracy
C. Szkolenia i przekwalifikowania: zapewnianie umiejętności zawodowych osobom bez kwalifikacji
w dłuższej perspektywie - dostosowanie struktury zawodowej siły roboczej do zmieniających się potrzeb gospodarki
wyszukiwanie zatrudnienia dla uczestników szkoleń
Cel ten realizowany jest poprzez: rozwijanie umiejętności
zapewnianie nowych umiejętności zawodowych dających większe szanse zatrudnienia
zapobieganie zwolnieniom spowodowanym brakiem umiejętności (szkolenie w zakładzie pracy)
informowanie szkół prowadzących szkolenie zawodowe o obecnych i przyszłych możliwościach zatrudnienia
D. Pożyczki dla bezrobotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej: promowanie małych firm
umożliwianie bezrobotnym samozatrudnienia poprzez rozpoczęcie działalności gospodarczej
tworzenie nowych miejsc pracy
obniżanie wydatków Funduszu Pracy poprzez zwolnienie z obowiązku płatności zasiłków dla bezrobotnych
E. Pożyczki dla pracodawców na tworzenie nowych miejsc pracy: promowanie ponownego zatrudnienia poprzez tworzenie nowych miejsc pracy
wspieranie rozwoju lokalnych firm
promowanie uprzywilejowanych sektorów (gałęzi) gospodarki
obniżenie wydatków Funduszu Pracy poprzez obowiązku płatności zasiłków dla bezrobotnych
F. Roboty publiczne: zmniejszenie długotrwałego bezrobocia
rozwijanie lokalnej infrastruktury w celu tworzenia nowych miejsc pracy
zapewnienie pracownikom nowych umiejętności
promowanie ponownego zatrudnienia przez zapewnienie gotowości do rozpoczęcia pracy
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz