Politechnika Gdańska - strona 264

Techniki rekrutacji pracowników

 • Politechnika Gdańska
 • prof. przew. kwal. II Józef Andrzej Budka
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 7
Wyświetleń: 588

TECHNIKI REKRUTACJI Technika Charakterystyka 1. Rekrutacja kierowników Kierownicy starają się sami starają się o pozyskianie kadr do swoich komórek. Stwarzając odpowiednie bodżce można uzyskać duże zaangażowanie kandydatów 2. Nagrody dla pracowników Skutecznym sposobem kadr jest zaangażowanie dot...

Rozpoznanie wybranych technik w zarządzaniu kadrami

 • Politechnika Gdańska
 • prof. przew. kwal. II Józef Andrzej Budka
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

ROZPOZNANIE WYBRANYCH PROCEDUR I TECHNIK W ZARZĄDZANIU KADRAMI Firmy zajmujące się doradztwem personalnym Słabe strony: ludzie z firm są najbardziej zorientowani na problemy personalne firm   Przy formułowaniu praktycznych zadań w zarządzaniu kadrami należy mieć wiedzę praktyczną co do: 1.      ...

Zapotrzebowanie na kadry

 • Politechnika Gdańska
 • prof. przew. kwal. II Józef Andrzej Budka
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 0
Wyświetleń: 623

ZAPOTRZEBOWANIE NA KADRY   Do funkcji zarządzania kadrami należy: pozyskiwanie pracowników - utrzymanie ich prawidłowej ilości i jakości, którzy są zdolni do wykonywania zdań w firmie przyczynianie się do optymalnego wykorzystania kadr w firmie rozwiązywanie problemów ewentualnych nadwyżek lub ni...

Sposoby podchodzenia do problemów

 • Politechnika Gdańska
 • dr Wojciech Swat
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1113

Sposoby podchodzenia do problemów: charakterystyka, ocena. przymykanie oczu na problem w nadziei, że sam się rozwiąże analizowanie przyczyn problemu i oddziaływanie na przyczyny kluczowe, by przywrócić stan uznany za normalny - jest to podejście analityczne, kliniczne, historyczne (analiza - to od...

Etyka w biznesie - referat

 • Politechnika Gdańska
 • Etyka biznesu
Pobrań: 868
Wyświetleń: 12915

ETYKA W BIZNESIE Przystępując do rozważania na temat etyki biznesu celowym wydaje się określenie przedmiotu etyki w ogóle. Termin „etyka” pojawił się po raz pierwszy w filozofii starogreckiej w VI wieku p.n.e. Użył go Arystoteles określając swe badania dotyczące życia i postępowania człowieka. Dłu...

Etyka w biznesie - wprowadzenie

 • Politechnika Gdańska
 • Etyka biznesu
Pobrań: 126
Wyświetleń: 763

Wprowadzenie Czy tam, gdzie jest biznes, nie może być etyki, a tam, gdzie jest etyka, nie ma miejsca na biznes? Innym pytaniem, jakie często można w Polsce spotkać, jest pytanie: czy w okresie transformacji ekonomicznej nie należałoby niejako "zawiesić" norm etycznych? Rozdzielenie sfer p...

System produkcyjny w gospodarce rynkowej

 • Politechnika Gdańska
 • Metody doskonalenia produkcji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1337

System produkcyjny w gospodarce rynkowej SYSTEM PRODUKCYJNY System produkcyjny wybrany przeze mnie działa w Zakładzie Opieki Zdrowotnej. Dotyczy on świadczenia usług medycznych przez w/w instytucję. W tym przypadku bliżej przedstawię oddział wewnętrzny tegoż zakładu. Jest to największy oddział pod ...

System produkcyjny - opis

 • Politechnika Gdańska
 • Metody doskonalenia produkcji
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1190

I. SYSTEM PRODUKCYJNY. System produkcyjny który wybrałem funkcjonuje w firmie z siedzibą główną w Warszawie. Firma ta jest znanym producentem telefonów i telefaksów. Przedsiębiorstwo posiada swój oddział w woj. Postaram się przedstawić system produkcyjny aparatów telefonicznych. II. WEKTOR WEJŚ...

Teoria organizacji i zarządzania

 • Politechnika Gdańska
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 21
Wyświetleń: 448

Teoria organizacji i zarządzania Jest to nauka o pracy. Teoria ta jest nauką interdyscyplinarną. Poglądy na prace: praca rozumiana jest jako kara ( służy zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych i egzystencjalnych ) praca rozumiana jako dobro samoistne praca jako środek zaspokajania potrzeb „Labore...

Tworzenie strategii firmy

 • Politechnika Gdańska
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 63
Wyświetleń: 672

TWORZENIE STRATEGII FIRMY Strategia jest sztuką podejmowania wyborów w warunkach ograniczeń, presji i szans. Strategia jest sztuką interpretacji oraz znajdowania sensu i znaczenia zdarzeń w oto czeniu i w samej organizacji. Strategia jest zespołem decyzji określających długofalową perspektywę dział...