Zarządzanie przez zobowiązania - omówienie.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 378
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie przez zobowiązania  - omówienie. - strona 1 Zarządzanie przez zobowiązania  - omówienie. - strona 2

Fragment notatki:

Zarządzanie przez zobowiązania. Technika zarządzania przez zobowiązania została sformułowana przez amerykańskiego konsultanta do spraw zarządzania Roberta Whitneya w połowie lat siedemdziesiątych. Opis techniki R. Whitney określa technikę zarządzania przez zobowiązania jako " odwrotność zarządzania przez cele". W technice zarządzania przez określanie celów, omawiane są one między kierownikiem a jego podwładnym. Cele jednostek kształtowane są przez naczelne kierownictwo, które określa kluczowe obszary działania. Każdy kierownik w technice zarządzania przez określanie celów oceniany jest według tego jak realizuje przydzielone sobie cele. Technika zarządzania przez zobowiązania stara się zainspirować działalność kierownictwa poprzez samodzielne zobowiązania podejmowane jednostronnie bez dyskusji ze zwierzchnikami. Zobowiązania te ograniczają się zwykle do poprawiania braków lub słabości, które kierownik dostrzega na swoim odcinku. Jedną z zasadniczych cech tej techniki jest możliwość stopniowego wprowadzania jej do organizacji. Zobowiązania lub zamierzenia mogą przybierać bardzo różne formy. Mogą się przy tym odnosić do podnoszenia kwalifikacji przez doszkalanie i praktykę, do wzrostu produkcji i zmniejszenia braków, do ulepszania metod produkcyjnych, kontrolnych czy też bezpieczeństwa. Podejmowane zobowiązania winny określać czas w jakim zostaną zrealizowane. Autor tej techniki zarządzania wskazuje na konieczność określenia stosunkowo krótkiego czasu w jakim podjęte zobowiązania zostaną wykonane, gdyż przy dłuższym okresie zobowiązania tracą swą siłę motywacyjną. Najlepszym okresem na realizację zobowiązania jest sześć miesięcy. Autor koncepcji podkreśla, że kierownicy powinni podejmować zobowiązania na piśmie. Sam ten akt sprawia, że zobowiązanie staje się psychologicznie bardziej wiążące. To poczucie konieczności wypełniania zobowiązań staje się jeszcze silniejsze, gdy jego kopie przekazuje się kierownictwu naczelnemu, przypominającemu później poszczególnym kierownikom o podjętych zobowiązaniach i zapytującemu o postępy w ich realizacji. Realizacja zamierzeń uwidaczniana jest w formie tabel punktowych wywieszanych na ścianie biura czy fabryki. W przekonaniu autora tej techniki zarządzania, tabele punktowe bardziej mobilizują pracowników do efektywnej pracy i pozwalają na bieżącą ocenę ich wykonania. W technice zarządzania przez zobowiązania stosowany jest stosunkowo szeroki wachlarz środków postępowania. Obejmuje on swym zasięgiem takie zagadnienia jak: potrzebę decyzyjności, potrzebę poczucia bezpieczeństwa zatrudnienia, postępowanie z jednostkami i grupami, zapobieganie niezadowoleniu, itp. W czasie seminariów poświęconych wdrażaniu techniki zarządzania przez zobowiązania wymienione środki postępowania są przedmiotem dyskusji z pracownikami.

(…)

… społecznymi lub co gorsze z okresem kultu jednostki i zobowiązaniami produkcyjnymi. …
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz