Zarządzanie przez określanie celów - omówienie.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 385
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie przez określanie celów  - omówienie. - strona 1 Zarządzanie przez określanie celów  - omówienie. - strona 2

Fragment notatki:

Zarządzanie przez określanie celów. Przedmiotem opisu jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością "Grom", produkująca i sprzedająca wyposażenie i dodatki do jazdy konnej. Obrót roczny spółki wynosi 3,5 mld.zł. Spółka zatrudnia 80 osób. Współwłaściciel i zarazem Prezes Zarządu Spółki uczestniczył w seminarium nt. "Techniki zarządzania" zorganizowanym przez prywatną spółkę konsultingową. W trakcie trwania seminarium poznał zasady techniki zarządzania przez określanie celów i postanowił je wprowadzić w swoim przedsiębiorstwie. Za cel długoterminowy uznał rozwój firmy i wzrost rentowności przy równoczesnym utrzymaniu dobrego klimatu organizacyjnego. Za cele podrzędne na najbliższe dwa lata uznał: wzrost obrotu mierzonego w cenach stałych o 10% ,
wzrost rentowności o 5% ,
pozyskanie zagranicznych rynków zbytu dla kulbak i wzrost sprzedaży z 6% do 8%.
Firma "Grom" ma liniową strukturę o wyróżnionych oddziałach funkcjonalnych: zaopatrzenia, produkcji, zbytu i administracyjno-księgowy. Kierownicy poszczególnych działów otrzymali zadanie operacjonalizacji celów przedsiębiorstwa w podległych sobie komórkach. Po trzech dniach kierownik działu zaopatrzenia przyniósł katalog celów będący wynikiem jego własnej ciężkiej pracy. Katalog ten obejmował trzy następujące pozycje: obniżenie zmiennych kosztów zaopatrzenia o 7% w roku,
zmniejszenie kosztów magazynowania o około 3% w ciągu dwóch lat,
zaplanowanie zamówień w taki sposób, że firma otrzyma rabat w wysokości 8 % kosztów zamówień.
Również kierownik działu produkcji ukierunkował swoje cele na wzrost rentowności. Wspólnie z mistrzami ustalił, że wynagrodzenie zatrudnionych na wydziale pracowników zostanie oparte o akord w miejsce płacy czasowej, co powinno przyczynić się do wzrostu wydajności. Jego cel główny to wzrost wartości produkcji o 10% przy najwyżej 6-ścio procentowym wzroście kosztów.
Kierownik działu zbytu spotykał się kilkakrotnie z kierownikami zespołów. W wyniku tych spotkań ustalono, że celem działu zbytu będzie ekspansja na zagraniczne rynki zbytu i podwyższenie obrotu. Sformułowany katalog celów przedstawia się następująco:
przeprowadzenie reklamy kulbak przy pomocy zagranicznej agencji marketingowej, udzielanie rabatu przy zakupach hurtowych,
weryfikacja aktualnej polityki cenowej.
Ponieważ dział finansowo-księgowy jest najmniejszy dlatego w posiedzeniach uczestniczyli wszyscy pracownicy. Po wielu naradach ustalono następujący zastaw celów:
uczestnictwo w szkoleniach i kursach dokształcających,
zakup elektronicznej maszyny do pisania,
poprawa systemu zgłaszania propozycji.
Po trzech miesiącach wszyscy kierownicy zostali poproszeni o pisemne przedstawienie stopnia zaawansowania przy realizacji celów.


(…)

… poinformować, że cele zostały zrealizowane, bowiem dwóch pracowników uczestniczyło w kursie zorganizowanym na temat nowego planu kont i systemu podatkowego. Zakupiono również maszynę do pisania i zmodyfikowano system zgłaszania propozycji usprawnień poprzez nagradzanie wartościowych propozycji premiami.
Po zapoznaniu się z efektami pracy swoich podwładnych Prezes Zarządu postanowił poprosić o pomoc…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz