Politechnika Gdańska - strona 261

Filozofia zarządzania i jej miejsce w organizacji - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 371

Filozofia zarządzania i jej miejsce w organizacji. Filozofia zarządzania ma za zadanie tworzenie procesu zarządzania integrującego sferę wartości indywidualnych naczelnej kadry kierowniczej. W tym znaczeniu rozumie się także nastawienie i system wartości jaki reprezentuje kadra kierownicza i poprze...

Finansowanie organizacji a stopień dojrzałości - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 329

Finansowanie organizacji a stopień dojrzałości Utworzona organizacja holdingu technologicznego ma za zadanie: alokację środków finansowych w najbardziej dochodowych sferach działalności koordynację prac nad technologiami z uwzględnieniem technol...

Istota technik i metod zarządzania - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553

Istota technik i metod zarządzania Za metody zarządzania można uznać grupy jednorodnych technik zarządzania. Metody zarządzania są więc pojęciowo nadrzędne w stosunku do technik zarządzania, zaś kryterium wyróżnienia wynika z zakresu ich stosowania. Dla potrzeb niniejszego opracowania można z kolei...

Komunikacja w procesie negocjacji - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 434

. Komunikacja w procesie negocjacji Proces negocjacyjny jest możliwy do przeprowadzenia jedynie z pomocą odpowiednich środków komunikacyjnych. Zasadniczo można wyróżnić słowne i listowne formy komunikacji. Te ostatnie również w postaci środków wizualizacyjnych takich jak plakaty, folie, gotowe mate...

Kreatywne metody zarządzania - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

KREATYWNE METODY ZARZĄDZANIA Ta część opracowania ma służyć zapoznaniu czytelników z istotą metod kreatywnych, ich rodzajami i możliwościami zastosowania. Czytelnik winien zrozumieć, że ograniczenia w procesach poznania można przezwyciężyć korzystając z metod kreatywnych. Metody te są również przyd...

Metoda wizualizacji czynności mózgu - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 854

Metoda wizualizacji czynności mózgu Sformułowana przez Petera Russela metoda wizualizacyjna czynności mózgu oparta jest na analizie funkcji mózgu wypełnianych przez lewą i prawą półkulę mózgową. Lewa półkula wypełnia funkcję logicznego myślenia, analizy, słowotwórczą, matematyczną i kontroluje funk...

Podstawy psychologiczne negocjacji - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

Podstawy psychologiczne negocjacji. Problem negocjacji, ich przebiegu, źródeł powstawania pojawił się wraz z koniecznością uzgadniania wspólnego stanowiska, jako środek przeciwdziałania sytuacji konfliktowej. Zagadnienia związane z tworzeniem się, rozwojem i zanikaniem konfliktów stanowiły od dawna...

Pojęcie i zakres koncepcji zarządzania - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 602

Pojęcie i zakres koncepcji zarządzania . Koncepcja zarządzania ma za zadanie sprawdzania miejsca organizacji w otoczeniu oraz tworzenie takich uwarunkowań wewnątrzorganizacyjnych by możliwe było dopasowywania pozycji zajmowanej przez przedsiębiorstwo do oczekiwań zatrudnionych w nim pracowników. O...

Style zarządzania i ich relatywizm - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1449

Style zarządzania i ich relatywizm. Punktem wyjścia dla rozważań na w/w temat będzie definicja stylów zarządzania sformułowana przez K. Bleichera. Za styl zarządzania uznaje K. Bleicher ogólny, czasoprzestrzennie specyficzny sposób wypełniania funkcji kierowniczych (Bleicher, 38/69 s.31). We współc...

Warunki zastosowania metod kreatywnych - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

. Warunki zastosowania metod kreatywnych w zarządzaniu Konieczność szerokiego wprowadzenia postępu organizacyjnego i techniczno-ekonomicznego nie podlega dyskusji. Nie oznacza to jednak, że polskie przedsiębiorstwo rzeczywiście ten postęp wprowadza, bądź też zdolne jest określić warunki jakie muszą...