Zarządzanie przez określanie celów - omówienie.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 511
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie przez określanie celów  - omówienie. - strona 1 Zarządzanie przez określanie celów  - omówienie. - strona 2 Zarządzanie przez określanie celów  - omówienie. - strona 3

Fragment notatki:

Zarządzanie przez określanie celów. Zarządzanie przez określanie celów (zarządzanie przez cele) terminologicznie wywodzi się od sformułowania użytego przez P. Druckera "management by objectives and self control". J. Humble określa tę technikę jako dynamiczny system, który integruje działalność przedsiębiorstwa ukierunkowaną na wzrost i zysk z oczekiwaniami sił kierowniczych i ich dążeniem do samorozwoju. Zgodnie z nazwą tej techniki, główny ciężar rozważań teoretycznych związany jest z procedurami tworzenia celów. Wprowadzając technikę zarządzania przez określanie celów należy kierować się następującymi zasadami:
1. Zasada określania celów. Przełożeni winni swoje sposoby działań ukierunkować na cele pobudzające, jak bowiem słusznie zauważył J. Odiorne liczy się wynik działania , a nie wkład do niego. Staje się więc oczywiste, że więcej można osiągnąć gdy będą realizowane cele umożliwiające podnoszenie kwalifikacji. Kierowanie oparte na realizacji takiej właśnie grupy celów będzie bardziej efektywne niż tradycyjne formy kierowania, posługujące się instrukcjami czy szczegółową kontrolą. W niektórych stadiach rozwoju organizacji, wprowadzenie techniki zarządzania przez określanie celów może doprowadzić do czasowego zmniejszenia wydajności lub do zwiększenia tendencji do centralizacji podejmowania decyzji. W przeważającej jednak większości przypadków można zaobserwować wzrost osiąganych wyników, a sukces tej techniki jest efektem ustawicznie prowadzonego procesu racjonalizacji. Uzgadnianie celów indywidualnych z celami jednostkowymi
wyodrębnionego zbioru celów.
Cele osób, działów i pionów muszą być uzgodnione z celami przedsiębiorstwa. Sprzeczności między celami jednostkowymi a ogólnymi można lepiej wyeliminować poprzez uzgadnianie żądań niż w tradycyjnych formach kierowania np. przez zlecanie celów. Zakres koordynacji będzie zawężony, jeśli na każdym poziomie hierarchicznym przedmiotem tej koordynacji będą jedynie cele, a nie środki i drogi do ich realizacji. Ponieważ każdy z kierowników ma określony cel, stąd szczególnego znaczenia nabiera problem jakościowego opisu wyznaczanych celów. Jasność i dokładność wyznaczanych celów.
Przyjmuje się proste założenie, że im jaśniej i dokładniej zostanie przedstawiony cel, tym większe prawdopodobieństwo jego osiągnięcia. W przeprowadzonych badaniach stwierdzono, że dzięki szczególnie precyzyjnemu wyznaczaniu celów osiągnięto lepsze wyniki przy stworzeniu takich uwarunkowań organizacyjnych, w których kierownicy nie byli zainteresowani przejmowaniem pracy podwładnym i ostrożnym podejmowaniem decyzji. Realizm wyznaczonych celów.


(…)

… w technice zarządzania przez określanie celów przedstawiono na rysunku 2. 1. 1.
Opis sytuacyjny 2.1
Przedmiotem analizy jest przedsiębiorstwo przemysłu maszynowego. Przedsiębiorstwo produkuje i sprzedaje obrabiarki sterowane numerycznie służące do obróbki korpusów silników samochodowych. Celem strategicznym przedsiębiorstwa jest taka działalność, która zabezpieczy prawną samodzielność, ekonomiczną…
… wielkości założone w planie roku 1995. Doprowadziło to w konsekwencji do negocjacji w wyniku których uznano, że dodatkowo należy uwzględnić takie elementy jak położenie geograficzne oraz liczbę klientów i wielkość zamówień. Pracownicy działu handlowego zaakceptowali przedłożone sugestie. Aby ograniczyć kontrolę z zewnątrz i wzmocnić motywację osobistą, uznano, że płaca podstawowa będzie korygowana…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz