W.D. Hitt

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
W.D. Hitt - strona 1 W.D. Hitt - strona 2

Fragment notatki:

Wg W.D. Hitta organizowanie zespołu to:
- ustanowienie celowej struktury ról przez określenie działań wymaganych do wykonania zadań całego przedsiębiorstwa i wszystkich jego części,
-  podział tych działań i powierzenie każdej grupy działań menedżerowi,
- upoważnienie do zarządzania w celu przeprowadzenia tych działań,
- zapewnienie koordynacji zarządzania oraz przepływu informacji poziomo i pionowo w strukturze przedsięwzięcia.
Organizacyjna funkcja kierownika wyższego szczebla polega na:
1- określeniu i wyszczególnieniu czynności niezbędnych do osiągnięcia celów,
2- zgrupowaniu ich w działach,
3- przydzieleniu działom odpowiednich czynności,
4- udzieleniu kierownikom działów niezbędnych uprawnień do wykonania tych czynności.
Osoba budująca system organizacyjny powinna uwzględnić następujące czynniki:
- określenie działań niezbędnych do wykonania,
- podzielenie tych zadań na grupy,
- przydzielenie każdej grupie kierownika (mistrza, brygadzisty), - przekazanie każdemu kierownikowi odpowiedniej władzy,
- zapewnienie warunków współpracy między grupami,
- przewidzenie możliwości zmiany struktury organizacyjnej.
Wielu teoretyków zarządzania uznaje funkcję koordynacji za podstawową funkcję kierowniczą. Jest istotą zarządzania, ponieważ osiąganie zgodności indywidualnych wysiłków dla wykonania zadań zespołowych jest celem wszystkich funkcji zarządzania Konieczność synchronizacji działalności jednostek wynika z niezbędności osiągnięcia celów zespołowych oraz łagodzenia konfliktów między motywami działalności jednostki a celami grupy. Najlepsze wyniki uzyskuje się wówczas, gdy uda się przekonać pracowników, że ich praca i cele są zharmonizowane z celami przedsiębiorstwa. Wymaga to, aby nie tylko mała grupa kierowników, lecz wszyscy pracownicy przedsiębiorstwa znali jego cele.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz