Politechnika Gdańska - strona 127

Układ z czynnikiem pośredniczącym

 • Politechnika Gdańska
 • dr Teresa Nurek
 • Wentylacja i klimatyzacja
Pobrań: 7
Wyświetleń: 945

Układ z czynnikiem pośredniczącym     Do tej grupy urządzeń zalicza się:   - rurkę ciepła z wypełnieniem kapilarnym lub z rozwiniętą powierzchnią wewnętrzną   - układ z cieczą pośrednią – wodny, glikolowy lub olejowy   - pompy ciepła – spręża...

Urządzenia do oczyszczania powietrza- komory kurzowe i filtry

 • Politechnika Gdańska
 • dr Teresa Nurek
 • Wentylacja i klimatyzacja
Pobrań: 14
Wyświetleń: 3017

Urządzenia do oczyszczania powietrza     Komory kurzowe    Zadaniem komór kurzowych jest zmniejszenie szybkości przepływu powietrza co  powoduje opadanie zanieczyszczeń.   Komory kurzowe muszą być tak zbudowane aby nie nastąpiło w nich pogorszenie  jakości tego powietrza. Ściany, sufit i podłoga po...

Wentylacja grawitacyjna

 • Politechnika Gdańska
 • dr Teresa Nurek
 • Wentylacja i klimatyzacja
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476

Wentylacja grawitacyjna   Poprawę wentylacji naturalnej, zwłaszcza gdy tz (…) … to można przedstawić za pomocą znanego z hydrauliki równania Bernoulliego. Przybliżone prędkości przepływu powietrza przez kanały wentylacji grawitacyjnej ,zależn...

Wentylatory-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • dr Teresa Nurek
 • Wentylacja i klimatyzacja
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1624

Wentylatory.       Wentylatory mają za zadanie przetłaczanie powietrza i wytwarzanie różnicy ciśnienia  niezbędnej do pokonania oporów przepływu powietrza przez instalację.   Wartość  ciśnienia całkowitego wytwarzanego przez wentylator (spiętrzenie wentylatora)  jest równoznaczna z energią, którą w...

Wprowadzenie do klimatyzacji

 • Politechnika Gdańska
 • dr Teresa Nurek
 • Wentylacja i klimatyzacja
Pobrań: 98
Wyświetleń: 847

WPROWADZENIE DO KLIMATYZACJI     Wymagania stawiane powietrzu znajdującemu się wewnątrz pomieszczeń zależą od ich  charakteru i przeznaczenia.   Klimatyzacja sprowadza się do porcesu obróbki powietrza celem osiągnięcia i zapewnienia jego  wym...

Wyrzutnie powietrza

 • Politechnika Gdańska
 • dr Teresa Nurek
 • Wentylacja i klimatyzacja
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1652

Wyrzutnie powietrza     Powietrze wywiewane z budynku lub pomieszczeń, zanieczyszczone w stopniu przekraczający  wymagania określone w przepisach odrębnych, dotyczących dopuszczalnych rodzajów i ilości  substancji zanieczyszczonych powietrze zewnętrzne, powinno być oczyszczone przed  wprowadzeniem ...

Zadania wentylacji

 • Politechnika Gdańska
 • dr Teresa Nurek
 • Wentylacja i klimatyzacja
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1015

Zdrowie i samopoczucie człowieka zależy od środowiska w jakim przebywa. Jego  najważniejszym składnikiem, zarówno przestrzeni otwartej, jak i w zamkniętych  pomieszczeniach, jest powietrze. Stan powietrza atmosferycznego ma oczywisty wpływ na  stan powietrza wewnątrz pomieszczeń.  W miastach i ośro...

Zespoły typu Split-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • dr Teresa Nurek
 • Wentylacja i klimatyzacja
Pobrań: 7
Wyświetleń: 525

Zespoły typu „Split”  złożone są z dwóch jednostek:   - zespołu zewnętrznego,   - zespołu wewnętrznego, tj. jednostki chłodzącej (parownika).   Zespół zewnętrzny, ustawiony poza pomieszczeniem, zawiera sprężarkę chłodniczą, skraplacz  chłodzony powietrzem wraz z wentylatorem wymuszającym przepływ p...

Sprawozdanie - Wyznaczanie współczynników De Saint-Venanta

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Piotr Zima
 • Mechanika płynów
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1631

SPRAWOZDANIE nr 2 Wyznaczanie współczynników De Saint-Venanta 1. Opis ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest określenie profili prędkości przy przepływie w kanale otawrtym dla  wybranych pionów i poziomów analizowanego przekroju pomiarowego oraz wykreślenie izotach  dla tego przekroju. Dodatkowo należało ...

Pomiar lepkości wiskozymetrem Hopplera

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Piotr Zima
 • Mechanika płynów
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2051

SPRAWOZDANIE B POMIAR LEPKOŚCI WISKOZYMETREM HÖPPLERA 1. Cel i zakres ćwiczenia Ćwiczenie z pomiaru lepkości Wiskozymetrem Hӧpplera odbyło się dnia  …. na hali ….. na terenie Politechniki Gdańskiej.  Miało ono na celu wyznaczenie dynamicznego współczynnika lepkości w  funkcji temperatury dla glicer...