Politechnika Gdańska - strona 126

Komory zraszania

 • Politechnika Gdańska
 • dr Teresa Nurek
 • Wentylacja i klimatyzacja
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1890

Komory zraszania     Komory te służą do nawilżania powetrza lub też do jego chłodzenia i osuszania. Mogą  być one zasilane wodą wodociągową, wodą zimną ze studni lub chłodzoną w urządzeniu  chłodniczym (tzw. Wodą lodową). Mogą być komory 1- lub 2- stopniowe. W zależności od  kierunku przepływu powi...

Mikroklimat i obliczanie czynników powodujących zmiany stanu powietrza...

 • Politechnika Gdańska
 • dr Teresa Nurek
 • Wentylacja i klimatyzacja
Pobrań: 35
Wyświetleń: 707

Wykład 2  28.03.12  Mikroklimat i obliczanie czynników powodujących zmiany stanu powietrza w pomieszczeniach  Czynniki wpływające na odczucia cieplne  Def.   Komfortem  cieplnym  człowieka  nazywamy  uczucie  satysfakcji  z  warunków  ciep...

Nagrzewnice-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • dr Teresa Nurek
 • Wentylacja i klimatyzacja
Pobrań: 7
Wyświetleń: 763

NAGRZEWNICE      Służą do ogrzewania powietrza tłoczonego przewodami wentylacyjnymi. W zal.  od zastosowanego czynnika grzejnego nagrzewnice dzieli się na :    Wodne    Parowe    Elektryczne     Nagrzewnice są zwartymi konstrukcjami stalowymi składającymi się ze  stalowej ramy z gładkimi lub ożebro...

Obliczanie strumienia objętości powietrza wentylacyjnego

 • Politechnika Gdańska
 • dr Teresa Nurek
 • Wentylacja i klimatyzacja
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2212

Obliczanie strumienia objętości powietrza wentylacyjnego.  Obliczeniowy strumień powietrza wentylacyjnego powinien wystarczyć do zapewnienia  odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych w pomieszczeniu, właściwego przebiegu procesów  ...

Obliczenia przewodów wentylacyjnych

 • Politechnika Gdańska
 • dr Teresa Nurek
 • Wentylacja i klimatyzacja
Pobrań: 357
Wyświetleń: 6307

Obliczenia przewodów wentylacyjnych     Wymiarowanie przewodów instalacji wentylacyjnej polega na takim doborze wymiarów i kształtów  przewodów który zapewni odpowiednie doprowadzenie i odprowadzenie przez nawiewniki i  wywiewni ki obliczonych strumieni objętości powietrza w poszczególnych pomieszc...

Odzyskiwanie energii i odzysk ciepła w układach wentylacyjnych i klima...

 • Politechnika Gdańska
 • dr Teresa Nurek
 • Wentylacja i klimatyzacja
Pobrań: 70
Wyświetleń: 581

Odzyskiwanie energii w układach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.        W instalacjach wentylacji mechanicznej ogólnej nawiewno – wywiewnej lub klimatyzacji  komfortowej o wydajności co najmniej 2000 m3/h i więcej należy stosować ...

Przepustnice żaluzjowe

 • Politechnika Gdańska
 • dr Teresa Nurek
 • Wentylacja i klimatyzacja
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1295

Przepustnice żaluzjowe       Przepustnice żaluzjowe są stosowane w urządzeniach wentylacyjnych dla spełnienia trzech  podstawowych zadań:   1) Regulacja wydatku i mieszania powietrza zewnętrznego z recyrkulacyjnym,   2) Regulacji temperatury powietrza przy zastosowaniu obejścia przy nagrzewnicach p...

Przewody wentylacyjne

 • Politechnika Gdańska
 • dr Teresa Nurek
 • Wentylacja i klimatyzacja
Pobrań: 7
Wyświetleń: 819

Przewody wentylacyjne   Dobierając przewody trzeba mieć na względzie:   - ich rodzaj   - straty ciśnienia   - straty ciepła   Nurek mówi – kanały większe średnice niż przewody   Przewody i kanały wentylacyjne powinny być zaprojektowane i wyposażone w sposób  zgodny, z wymogami co do:   - statecznoś...

Rozdział powietrza w pomieszczeniu

 • Politechnika Gdańska
 • dr Teresa Nurek
 • Wentylacja i klimatyzacja
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2030

Rozdział powietrza w pomieszczeniu.    Rozdział powietrza w pomieszczeniu jest jednym z czynników decydujących o prawidłowym  funkcjonowaniu urządzenia wentylacji powietrza.   Dobrze zaprojektowany rozdział powietrza powoduje, że całą objętość strumienia masy powietrza  wentylacyjnego bierze udział...

Układ bez medium pośredniczącego

 • Politechnika Gdańska
 • dr Teresa Nurek
 • Wentylacja i klimatyzacja
Pobrań: 7
Wyświetleń: 756

Układ bez medium pośredniczącego.      Do tej grupy zalicza się następujące sposoby odzysku ciepła:   - recyrkulacja,   - rekuperacyjny wymiennik przeponowy: płytowy lub rurowy,   - regeneracyjny wymiennik obrotowy – z odzyskiem i bez odzysku wilgoci,   - spiralny wymiennik.     Recyrkulacja  to mi...