Politechnika Gdańska - strona 125

Wzory-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • dr Teresa Nurek
 • Ogrzewnictwo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1274

  Gęstośd powietrza:  1,27-1,3 kg/m3     Srednia gestosd pow wilgotnego  1,2     Temp krytyczna pow suchego:  -140stC     ciśn Krytyczne pow suchego  0,0038MPa     temp krytyczna pary wodnej  374stC     ciśn krytyczne pary:  22,21MPa    ciśn atm sumą ciśn pow suchego i pary wodnej  Pb=pg+pp ...

Zysk ciepła od ludzi i urządzeń elektrycznych-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • dr Teresa Nurek
 • Ogrzewnictwo
Pobrań: 420
Wyświetleń: 5110

Zyski ciepła od ludzi Ciepło wydzielane przez człowieka składa się z ciepła wpływającego na wzrost temperatury  powietrza otaczającego (ciepło jawne), wymieniane z otoczeniem na drodze konwekcji i  promieniowania jak również ciepła parowania potu z powierzchni skóry i w wydychanym  powietrzu (ciepł...

Zyski wilgoci wskutek parowania ze zbiorników i powierzchni mokrych-op...

 • Politechnika Gdańska
 • dr Teresa Nurek
 • Ogrzewnictwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1617

Zyski wilgoci wskutek parowania ze zbiorników i powierzchni mokrych. W pomieszczeniach przemysłowych często występują znaczne zyski wilgoci, będące  wynikiem procesów związanych z parowaniem wody. Masę wody, jaką odparuje z 1 m2 swobodnej powierzchni wszelkiego rodzaju zbiorników,  wanien itp. w ci...

Cyklony-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • dr Teresa Nurek
 • Wentylacja i klimatyzacja
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2233

Cyklony       Ze względu na stosounkowo prostą konstrukcję znalazły zastosowanie do odpylania pow .  Skuteczność odpylania ok80% dla cząsteczek pyłu o wielkości ponad 10 mikrometrów. Im  większa jest koncentracja pyłu, tym bardziej wzrasta skuteczność oczyszczania, ponieważ  przy dużym nagromadzeni...

Czerpnie powietrza

 • Politechnika Gdańska
 • dr Teresa Nurek
 • Wentylacja i klimatyzacja
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1897

Czerpnie powietrza    Czerpnie powietrza dzielimy na: terenowe, ścienne, dachowe.   Czerpnie powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinny być zabezpieczone  przed opadami atmosferycznymi i działaniami wiatru oraz b...

Dobór wentylatora

 • Politechnika Gdańska
 • dr Teresa Nurek
 • Wentylacja i klimatyzacja
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1267

Dobór wentylatora.    Po zaprojektowaniu instalacji wentylacji lub klimatyzacji i po obliczeniu oporów przepływu  powietrza dobieramy wentylator. Potrzebne są do tego dwa parametry:   - V [m3/s] - wydajność, czyli strumień objętości pow...

Dopuszczalne stężenie danego zanieczyszczenia w powietrzu

 • Politechnika Gdańska
 • dr Teresa Nurek
 • Wentylacja i klimatyzacja
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

Dopuszczalne stężenie danego zanieczyszczenia w powietrzu  w środowisku pracy  nie powinno wywoływać żadnych zmian  chorobowych , nawet jeśli przebywa się w tak  zanieczyszczonym powietrzu przez 8 h dziennie w okresie nieograniczonym .  Szkodliwy wpływ pyłu na organizm ludzki zależy podobnie jak ga...

Formy strumieni nawiewnych

 • Politechnika Gdańska
 • dr Teresa Nurek
 • Wentylacja i klimatyzacja
Pobrań: 14
Wyświetleń: 735

Formy strumieni nawiewnych     -  Osiowo-symetryczne  (zwarte) – powstają przy wypływie powietrza z okrągłych, kwadratowych oraz  prostokątnych otworów z niewielkim stosunku długości boków. Prędkość maksymalna przekrojów  strumienia występuje w jego osi symetrii. Kąt naturalnego rozwarcia tych stru...

Hałas w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

 • Politechnika Gdańska
 • dr Teresa Nurek
 • Wentylacja i klimatyzacja
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1078

Hałas w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych       Poziom hałasu jest jednym z ważniejszych parametrów wpływających na komfort, ponieważ  szkodliwie wpływa na ustrój człowieka.   Dźwięk jest wynikiem drgań (wahań) ciśnienia powietrza i jego rozprzestrzenia się w postaci  fali akustycznej....

Klasyfikacja wymienników stosowanych w systemach odzysku energii w wen...

 • Politechnika Gdańska
 • dr Teresa Nurek
 • Wentylacja i klimatyzacja
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1533

Klasyfikacja wymienników stosowanych w systemach odzysku energii w  wentylacji i klimatyzacji.       SYSTEMY ODZYSKU ENERGII:     REKUPERACJA  (wymiana ciepła jawnego)     1. Bezpośrednia wymiana ciepła:   - wymienniki z rur gładkich,   - wymienniki płytowe.     2. Wymiana ciepła przy użyciu czynni...