Politechnika Gdańska - strona 105

Wizerunek firm funkcjonujących na rynku polskim

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 525

Etyczny wizerunek firm funkcjonujących na rynku polskim Przemiany społeczno-gospodarskie wpłynęły w ostatnich latach na funkcjonowanie polskich firm, przedsiębiorstw, organizacji. Przemiany te maja pozytywny i negatywny skutek. Przede wszystkim producenci w tych czasach zmuszeni są zabiegać o klien...

Analiza rodzajów i skutków możliwych błędów

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 784

FMEA- analiza rodzajów i skutków możliwych błędów. Stosowanie tej metody na etapie konstrukcji polega na badaniu wszystkich możliwych i przypuszczalnych błędów przed zaaprobowaniem rozwiązania konstrukcyjnego. W procesie produkcji FMEA wykorzystuje się do badania możliwości wystąpienia błędów w to...

Formy organizacyjno prawne przedsiebiorstw w Polsce

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 630

Przedsiębiorstwo. Przedsiębiorstwo to podstawowa jednostka gospodarki, wyodrębniona od względem organizacyjnym, ekonomicznym i prawnym, realizująca zasadę maksymalnej efektywności gospodarowania. 2. Przedsiębiorca. Przedsiębiorca to człowiek aktywny i ekspansywny, który tworzy przedsiębiorstwo lub...

Funkcja motywowania w zarządzaniu - Bodźce niematerialne

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1295

MOTYWOWANIE M otywowanie polega na wpływaniu (pobudzaniu, stymulowaniu) na zachowanie się człowieka za pośrednictwem określonych bodźców, które przekształcają się w motywy (pobudki) skłaniające do działania. Motyw to stan psychiczny organizmu wywołany przez bodziec, który wyrażony jest przez potrz...

Funkcjonowanie firmy w gospodarce rynkowej - Podmiot gospodarczy

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 553

FUNKCJONOWANIE FIRMY W GOSPODARCE RYNKOWEJ NA PRZYKŁADZIE BROWARU W LEŻAJSKU SPIS TREŚCI OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI RYNKOWEJ I JEJ GŁÓWNE ZAŁOŻENIA. PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE . Ogólna charakterystyka procesu przekształceń własnościowych w Polsce. Analiza procesu prywatyzacji browaru Leżaj...

Globalizacja a suwerenność

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 742

Globalizacja a suwerenność Obecnie we współczesnym świecie obserwujemy zmiany zachodzące w dziedzinach gospodarczych wynikających z procesów globalizacji. Państwa prowadzące swoją politykę ekonomiczną chcąc mieć swoje miejsce we współczesnym świecie muszą ograniczyć suwerenność tej polityki. Przy ...

Globalizacja przedsiębiorstw - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 546

GLOBALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW Stały wzrost bezrobocia, zniszczenie środowiska, zatruta żywność, choroby cywilizacyjne, wzrost motoryzacji, ilości śmieci, pogłębiająca się przepaść między biednymi i bogatymi, przestępczość, uzależnieni...

Globalizacja - omówienie - Światowa Organizacja Handlu

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 728

GLOBALIZACJA Globalizacja oznacza tworzenie nowego typu powiązań miedzy przedsiębiorstwami, państwami i społeczeństwami. Jest to proces w którym wydarzenia, decyzje i działania występujące w jednej części świata maja znaczące konsekwencje dla pojedynczych ludzi, przedsiębiorstw i całych społeczeńst...

Globalizacja i procesy globalizacyjne

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 476

Co to jest globalizacja? W ostatnim czasie obserwujemy pewne zmiany w ekonomii w skali globalnej. Widzimy, że firmy z różnych części świata pojawiają się w egzotycznych dla nich miejscach. Jednocześnie rozwój nowoczesnych technologii powoduj...

Grupy formalne i nieformalne - Grupa społeczna

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1099

Jak wiadomo, uczestnicy organizacji nie poruszają się po własnych nie przecinających się orbitach. Są powiązani siecią wzajemnych zależności, tworzą grupy społeczne. Organizacja dzieli między nich różne zadania i funkcje, a jednocześnie dla realizowania tych zadań i funkcji łączy ich w mniejsze lub...