Politechnika Gdańska - strona 104

Decydowanie a podejmowanie decyzji

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 427

Na czy polega istota decydowania i jaka jest różnica między procesem podejmowania decyzji. Istota decydowania polega na tym, że meneger mając świadomość wyboru działania, powinien postanowić, co i dlaczego wybiera, i jakie mogą być tego przewidywane skutki. Wyborów takich każdy kierownik musi dokon...

Decydowanie i rozwiązywanie problemów

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 616

DECYDOWANIE I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Zagadnienia rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji. Ogół sytuacji poznawczych dzielimy na: ZADANIA - gdy sytuacja jest znana o zamkniętej i określonej strukturze. PROBLEMY - gdy sytuacja jest nieznana (gdy przynajmniej jeden z elementów struktury jest...

Decyzje menedżerskie w praktyce zarządzania - Proces

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1617

Decyzje menedżerskie w praktyce zarządzania Podejmowanie decyzji jest częścią procesu planowania. Obejmuje wybór trybu działania spośród zestawu dostępnych możliwości. Może odnosić się do konkretnego aktu, lub też do ogólnego procesu. Jest to świadomy i nielosowy wybór spośród wielu, (przynajmniej ...

Dezinformacja w zarządzaniu zasobami ludzkimi - relacje

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

DEZINFORMACJA W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI SPIS TREŚCI Wstęp Zarządzanie to zbiór działań prowadzących do osiągania zamierzonych celów poprzez wykorzystanie posiadanych zasobów. Z definicji tej wynika, że zarządzanie postrzegane tu jest...

Diagram Ishikawy - opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 903

DIAGRAM ISHIKAWY DIAGRAM ISHIKAWY Kaoru Ishikawa to współtwórca kół jakości, tzn. grup roboczych, w których robotnicy spotykali się po to, aby omawiać propozycje udoskonaleń. Ishikawa...

Doktryny ekonomiczne Adama Smitha

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1309

ADAM SMITH 1723 - 1790 Smith był szkockim ekonomistą o poglądach liberalnych, które przedstawił w książce "Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów" (1776). Dzieło to jest uznawane za podstawowe w ekonomii klasycznej...

Dorobek klasyków w teorii organizacji i zarządzania

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 595

Dorobek klasyków w teorii organizacji i zarządzania z punktu widzenia przydatności we współczesnym świecie Rozwój teorii organizacji i zarządzania - brak ogólnej koncepcji zarządzania, teoretycznych aspektów zarządzania w historii doprowadził do wykształtowania się trzech szkół: klasycznej, behawio...

Doskonalenie struktury organizacyjnej - Struktura funkcjonalna

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 644

Systemy wewnątrz organizacji: układ decyzyjny - stanowiska kierownicze uporządkowane hierarchicznie i funkcjonalnie; system informacyjny - odpowiednik systemu nerwowego; informacja jest elementem niezbędnym dla każdego działania (zbieranie, gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie inform...

Działania zorganizowane i zasady zarządzania - Pojęcie kierowania, zar...

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 406

1. Pojęcie kierowania, zarządzania i organizacji. Kierowanie to sztuka pracowania poprzez innych ludzi, polegająca na wskazywaniu dróg oraz na kontroli działania podwładnego i pobudzająca ludzi do pracy. Jest do działanie zmierzające do spowodowania funkcjonowania innych rzeczy zgodne z celem tego,...

Etapy budowy planu operatywnego - rozłożenie produkcji w czasie

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

Etapy budowy planu operatywnego : aktualizacja danych zawartych w rocznym planie produkcji W rocznym planie produkcji budowanym na podstawie prognoz zbytu lub już złożonych zamówień, przedstawione są przewidywane wielkości produkcji w poszczególnych kwartałach lub miesiącach, a) należy dokonać oce...