Politechnika Gdańska - strona 103

Outsourcing - definicja i funkcje

 • Politechnika Gdańska
 • Koncepcje zarządzania
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1897

OUTSOURCING Outsourcing jest interesującą koncepcją zarządzania, która pojawiła się w latach osiemdziesiątych, ale tak naprawdę była już znana wcześniej. Pojęcie outsourcingu wywodzi się z połączenia dwóch słów angielskich: outside - zewnętrzny, zewnątrz, od zewnątrz i resource - zasoby , zapasy, ś...

Biznesowy Savoir-vivre

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 700

Biznesowy Sawuare Viwre Wstęp Zawarte w niniejszym wypracowaniu informacje i przykłady pomogą nam zaznajomić się z sposobami przyjmowania gości, zachowania się przy stole tak w czasie zebrań służbowych jak i w czasie posiłków. To także przykłady z przyjmowania interesantów oraz innych sytuacji z n...

Budżetowanie produkcji i kosztów - funkcje budżetowe

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 588

Budżetowanie produkcji i kosztów Budżet to szczegółowy plan sporządzany dla roku, najczęściej w układzie miesięczno-kwartalnym, na podstawie posiadanych zasobów oraz bieżących i dają­cych się przewidzieć w krótkich okresach uwarunkowaniach działalności firmy. Główne funkcje budżetów to: 1 . Koordy...

Cele przedsiębiorstwa i definicja przedsiębiorstwa

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 658

We współczesnym życiu gospodarczym, mamy do czynienia z różnymi jednostkami albo - inaczej mówiąc - z podmiotami , względnie organizacjami gospodarczymi. Wszystkie te jednostki łączy to , że są związane z gospodarką. Przedsiębiorstwa (wraz z chłopskimi gospodarstwami rolnymi i domowymi) są podstawo...

Centralizacja i decentralizacja - Miejsce pracy

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 672

Centralizacja, decentralizacja, dekoncentralizacja zarządzania Koncepcje centralizacji i decentralizacji odnoszą się do zakresu przekazywania władzy na niższe szczeble (decentralizacja) lub jej zachowania na szczycie organizacji (centralizacja). Naczelny kierownik organizacji znajduje się w samym ś...

Charakter cyklu życia organizacji - projektowanie organizacji

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

Charakter cyklu życia organizacji Projektowanie organizacji - ustalanie struktury organizacyjnej najodpowiedniejszej przy danej strategii, zasobach ludzkich, technologii i zadaniach organizacji. Projektowanie organizacji jest procesem ciągłym, gdyż strategie i otoczenie zmieniają się w czasie a zmi...

Controlling - definicja i cechy

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 623

controlling Controlling - słowo, które w ostanich kilku latach w Polsce zrobiło sporą karierę. Wbrew pozorom skojarzeniowym wywodzi się od angielskiego słowa "control", które oznacza sterowanie, a nie kontrolę ("controller" = regulator), chociaż sterowanie bez sprzężenia zwrotne...

Cykl badania metopracy

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 791

Cykl badania metod pracy. Wybór celu i przedmiotu badania. Rejestracja stanu faktycznego. Krytyczna analiza i ocena stanu faktycznego. Projektowanie stanu proponowanego. Wprowadzenie w życie zaprojektowanego usprawnienia. Ad. 2 Kartowanie jest jedną z technik w ramach ogólnej metody obserwacji...

Cykl produkcyjny przedsiębiorstwa

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616

Cykl produkcyjny I. CYKL PRODUKCYJNY Opisany przeze mnie cykl produkcyjny przedstawia proces leczenia 1 osoby. Jako przykład przedstawiłem cykl leczenia osoby po przebytym zawale serca. Proces leczenia jest inny, dostosowany indywidualnie dla każdej osoby, jednakże przedstawiłem tutaj wszystkie c...

Prawo pracy - omówienie - Dni wolne od pracy

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 735

Czas pracy Czas pracy stanowi jedno z bardziej złożonych oraz społecznie i ekonomicznie doniosłych zagadnień prawa pracy. Jego prawna regulacja jest ważnym determinantem organizacji pracy, a jednocześnie wyznacza sferę chronionych interesów pracowniczych. Jest także jednym z czynników wyznaczającyc...