Politechnika Gdańska - strona 106

Hierarchia w zarządzaniu kadrami i personelem

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 679

Hierarchia w zarządzaniu kadrami i personelem ; -*polityka kadrowa (założenia i wartości) - właściciele, naczelna kadra kierownicza; -*strategia kadrowa (zarządzanie strategiczne - cele i sposoby ich osiągania) - naczelna kadra kierownicza;-* sterowanie kadrami (zarządzanie operacyjne - realizacja ...

Idea przedsiębiorczości - teoria i praktyka

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 714

Idea przedsiębiorczości w wymiarze teoretycznym i praktycznym Przedsiębiorstwo rozumiane jest jako jednostka gospodarcza mająca osobowość prawną, wyodrębnioną pod względem ekonomicznym, organizacyjnym i terytorialnym, nastawiona na osiąganie zysku ze swej działalności produkcyjnej i/lub usługowej o...

Innowacje - definicje podstawowe

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567

INNOWACJE Definicje podstawowe TWÓRCZOŚĆ - zdolność człowieka do tworzenia nowych idei czy pomysłów lub nowego spojrzenia na idee już znane. INNOWACJE - kierowanie wysiłkiem na rzecz opracowania nowych wyrobów i usług. Nowy produkt lub usługa, będące wynikiem tej działalności. POSTĘP TECHNICZNY -...

Istota i rodzaje innowacji

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 987

Istota i rodzaje innowacji Nowoczesna firma musi być organizacją twórczą. Powinna zatem reagować na działania konkurencji nowymi wyrobami, formami marketingu itp. Twórcza firma na zdolność do twórczości, tj. tworzenia nowych idei, czy pomysłów lub do nowego spojrzenia na znane już idee. „Twórczość ...

Istota i historia controllingu

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 987

ISTOTA CONTROLLINGU Historia controllingu Idea controllingu wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. W 1778 roku funkcjonowała w centralnej administracji państwowej instytucja „comptrollera”. Po raz pierwszy nazwa controlling użyta została w 1892 roku jako nazwa stanowiska pracy zaplanowanego w firmie...

Istota stragtegicznego zarządzania

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 560

Istota stragtegicznego zarządzania - Stworzenie strategii umożliwiającej maksymalne wykorzystanie szans i silnych stron organizacji , przy jednoczesnym neutralizowaniu wpływu zagrożeń (najlepiej inkomercję w szansie) i słabych stron organizacji Zarządzanie strategiczne obejmuje trzy podstawowe zada...

Istota strategii i zarządzania strategicznego

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 364

Istota strategii i zarządzania strategicznego. Głównym przedmiotem zainteresowań wiedzy o organizacji i zarządzaniu , które przesądzały o sukcesie firm na rynku były problemy wewnątrz organizacyjne. Źródeł sukcesu poszukiwano w zmianach usytuowania komórek i ich powiązaniu. To w nich upatrywano głó...

Istota zarządzania projektami - Projekty biznesowe

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 497

ISTOTA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Upowszechnienie się w ostatnich kilkudziesięciu latach podejścia do planowania prezentowanego przez znaczne grono amerykańskich teoretyków organizacji i zarządzania, w którym wyraźnie wyodrębnia się pl...

Jak rozwiązać konflikt zewnętrzny

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 539

JAK ROZWIĄZAĆ KONFLIKT ZEWNĘTRZNY . Amerykanie uważają, że profesjonalnie przeprowadzona mediacja z powodzeniem zastępuje proces sądowy, oszczędzając czas i pieniądze. Gdy polski przedsiębiorca pokłóci się z partnerem, sprawiedliwości zazwyczaj szuka w sądzie państwowym lub arbitrażowym. Procesy są...

Jak szybko i skutecznie zdemotywować pracownika

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 490

Jak szybko i skutecznie zdemotywować pracownika? Z praktyki doradcy personalnego. Pracując od kilku lat jako doradca personalny, na co dzień spotykam się z problemem motywacji pracowników. Pojawia się on nie tylko w rozmowach z kierownikami działów personalnych, ale i z menedżerami starającymi się ...