Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

Teorie emocji i mechanizmy ich powstawania

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
 • dr Janusz Grasza
 • Psychologia
Pobrań: 2093
Wyświetleń: 8526

Praca zatytułowana jest: teorie emocji i mechanizmy ich powstawania. Dokument ma 13 stron i porusza zagadnienia takie jak: teorie emocji, klasyczne teorie emocji, teoria Jamesa ? Langego, teoria Cannona ? Barda, teorie aktywacyjne, dwuczynnikowa teoria Schachtera i Singera, poznawcze teorie emocji,...

Prawo Unii Europejskiej - procedura akcesji do Unii Europejskiej

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1617

Są to opracowane zagadnienia na egzamin. Kwestie poruszone w notatce to: istota i formy integracji europejskiej, procedura akcesji do Unii Europejskiej, instytucje Unii Europejskiej, typologia instytucji UE, prawo UE, umowa międzynarodowa jako źródło prawa wspólnotowego. A także: charakter pr...

Pedagogika Opiekuńcza

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
 • Pedagogika
Pobrań: 952
Wyświetleń: 10388

W niniejszym dokumencie opisano takie pojęci jak: atmosfera opieki i wychowania, atmosfera partnerstwa, atmosfera osobopochodna oraz atmosfera życia w określonym układzie opiekuńczo-wychowawczym, wyznaczniki atmosfery życia, atrybuty wartościowości potrzeb, opieka międzyludzka. Kolejny temat dotyc...

Pojęcie kultury

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
 • dr Andrzej Ziombra
 • Antropologia
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2912

Na 4 stronach tekstu wytłumaczono jej zasadnicze elementy - korzystając z dwóch następujących źródeł bibliograficznych: Świat człowieka, świat kultury. Antologia tekstów klasycznych antropologii oraz Słownik socjologiczny Krzysztofa Olechnickiego i Pawła Załęckiego. Do referatu dołączono fotografię...

Uprawnienia przemieszczającego się pracownika

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1463

docx. Notatka w formie referatu na temat: uprawnienia przemieszczającego się pracownika (w oparciu o swobodę przepływu pracowników), zawiera takie informacje, jak: podział członków rodzin pracowników przemieszczających się według Dyrektywy Unii Europejskiej oraz swoboda przepływu pracowników. Pr...

Rozwój bankowości w Polsce

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
 • Bankowość
Pobrań: 77
Wyświetleń: 3290

Dokument ma 31 stron i porusza zagadnienia takie jak: początki polskiej bankowości, początki prawa bankowego, projekty utworzenia Banku Narodowego, dyrekcja Biletów Skarbowych z 1794 roku, epoka rozbiorów, prawo bankowe, bankowość na ziemiach państwa polskiego, reforma bankowa 1948-1986, początki d...

Zagadnienia do wykładów

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
 • dr Małgorzata Skórczyńska
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 231
Wyświetleń: 4732

WYKŁAD I i II „Pedagogika społeczna jest nauką praktyczną, rozwijającą się na skrzyżowaniu nauk o człowieku, biologicznych i społecznych z etyką i kulturoznawstwem (teorią i historią kultury) dzięki własnemu punktowi widzenia. Można ...

Prawo gospodarcze

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
 • Kliknij, jeśli wykładowcy nie ma na liście
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

1. Prokura Szczególny rodzaj pełnomocnictwa dla osoby fizycznej posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych (prokurenta), którego udzielić może każdy przedsiębiorca podlegający wpisowi do rejestru przedsiębiorców (w Krajowym Rejestrze Sądowym). Prokura upoważnia do dokonywania wszelkich c...

Prawo gospodarcze 6 wykładów

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2639

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: organy spółki, kapiał zakładowy, rozwiązanie spółki, prawa akcjonariusza, obowiązki akcjonariusza. ...