Uprawnienia przemieszczającego się pracownika

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 1463
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Uprawnienia przemieszczającego się pracownika - strona 1

Fragment notatki:

docx.

Notatka w formie referatu na temat: uprawnienia przemieszczającego się pracownika (w oparciu o swobodę przepływu pracowników), zawiera takie informacje, jak: podział członków rodzin pracowników przemieszczających się według Dyrektywy Unii Europejskiej oraz swoboda przepływu pracowników.

Przedmiot : EUROPEJSKIE PRAWO GOSPODARCZE Temat: UPRAWNIENIA PRZEMIESZCZAJĄCEGO SIĘ PRACOWNIKA (W OPARCIU O SWOBODĘ PRZEPŁYWU PRACOWNIKÓW) W swojej pracy chciałabym , opisać uprawienia dotyczące przemieszczających się pracowników po krajach Unii Europejskiej. W Traktacie rzymskim z 1957r. pojawiło się prawo do swobodnego przepływu pracowników jest ono także zagwarantowane w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską art. 39( art. 39δ1. Zapewnia się swobodę przepływu pracowników wewnątrz Wspólnoty. Art..39 δ2. Swoboda ta obejmuje zniesienie wszelkiej dyskryminacji ze względu na przynależność państwową między pracownikami Państw Członkowskich w zakresie zatrudnienia , wynagrodzenia i innych warunków pracy.)
Ze swobodnego przemieszczania się mogą korzystać pracownicy tylko wtedy jeżeli , pracują , pracowali bądź chcą pracować w innym państwie niż ich kraj pochodzenia. Państwo przyjmujące jak i państwo pochodzenia ma zakaz dyskryminowania takich pracowników. W świetle prawa europejskiego dozwolona jest dyskryminacja osób krajowych - pracowników poza dwoma wyjątkami: Jeśli jest to związane z wcześniejszym zatrudnieniem w innym państwie niż państwo pochodzenia Dyskryminacja ze względu na płeć , narodowość Członkowie rodziny pracownika przemieszczającego się nie muszą mieć obywatelstwa unijnego ani nie muszą wyrażać chęci pracy na terenie Unii. Członkowie rodzin pracowników przemieszczających się według Dyrektywy Unii Europejskiej dzielą się na trzy podstawowe grupy: Najszersze uprawnienia mają - Małżonek i dzieci do 21 roku życia. Mają prawo do pobytu i do wszystkich roszczeń socjalnych na takich samych zasadach jak państwo pryzmujące udziela małżonkom pracowników krajowych. Takie same uprawienia mają dzieci pracownika przemieszczającego się co dzieci pracownika kraju przyjmującego. Wstępni pracownika czyli faworyzowani krewni jak rodzice , dziadkowie - dzieci-wnuki. Osoby takie mają prawo pobytu tylko wtedy gdy przemieszczający pracownik będzie świadczył na ich utrzymanie. Pozostali - inne osoby - tutaj musza być spełnione dwa warunki:
- zapewnione przez pracownika utrzymanie - wspólne zamieszkanie w jednym gospodarstwie W przypadku konkubenta osoby przemieszczającej się przysługują mu takie same uprawienia jak konkubentowi pracownika kraju przyjmującego. Swoboda przemieszczania się pracownika obejmuje także prawo do publicznej opieki społecznej lub korzystania z publicznej opieki zdrowia jednak uprawnia do nakładania na korzystających z tego prawa pewnych ograniczeń w korzystaniu z tych usług. Swoboda przepływu pracowników obejmuje prawo do : ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz