Mgr Emilia Stola - strona 17

Pieniądz i współczesny system bankowy

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602

PIENIĄDZ I WSPÓŁCZESNY SYSTEM BANKOWY I. DEFINICJA PIENIĄDZA. Wszystkie społeczeństwa od niepamiętnych czasów używają pieniądza w takiej czy innej postaci. Pieniądz jest bardzo specyficznym rodzajem aktywów czy środkiem przechowywania bogactwa. Przychód z posiadania pieniądza jest zazwyczaj bardzo...

Polityka depozytowa banku. Znaczenie depozytu, źródła pozyskiwania. No...

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1064

Polityka depozytowa banku. Znaczenie depozytu, źródła pozyskiwania. Nominalna i efektywna stopa procentowa. W większości banków zdecydowanie najważniejszą pozycją pasywów są depozyty, czyli lokaty klientów. Wielkość depozytów jest olbrzymia, banki bezustannie przyciągają większość pieniądza znajduj...

Prawo bankowe

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 819

Przepisy ogólne Na początku warto wyjaśnić co oznacza pojęcie BANK. Otóż bank jest osobą prawną utworzoną zgodnie z przepisami ustaw, działającą na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym. Określ...

Ryzyko kredytowe

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 56
Wyświetleń: 728

ZARZADZANIE RYZYKIEM KREDYTOWYM Niepewność - interpretacja i czynniki kształtujące Niepewność jest nieodłącznym elementem działań i procesów decyzyjnych, chociaż wydaje się ona kategorią stałą, jednolitą, powszechną i nieskomplikowaną to ...

Ustawa o NBP

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 7
Wyświetleń: 854

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. Nr 140, poz. 939 ) Spis treści Rozdział 1. Przepisy ogólne Rozdział 2. Organizacja NBP A.. Prezes NBP B. Rada Polityki Pieniężnej C. Zarząd NBP Rozdział 3. NBP a władze państwowe Rozdział 4. Nadzór bankowy Rozdział 5. Emisja znaków ...

Zabezpieczenia kredytu

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 21
Wyświetleń: 707

Warunkiem udzielenia przez bank kredytu jest przedstawienie przez klienta ubiegającego się o kredyt odpowiednich zabezpieczeń. Dobre lub też odpowiednie zabezpieczenie przesądzają o tym czy firma otrzyma kredyt czy nie. Banki żądają zabezpieczeń w wysokości co najmniej dwukrotność kapitału kredytu....

Papiery wartościowe - wzory

 • mgr Emilia Stola
 • Finanse przedsiębiorstwa
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1071

Uwaga!!! Na kolokwium możemy mieć wzory , ale bez objaśnień (czyli ten drugi plik) PAPIERY WARTOŚCIOWE BONY OBLIGACJE RYNEK PIERWOTNY RYNEK WTÓRNY OBJAŚNIENIA Y - rentowność d - stopa dyskontowa D - ? N - wartość nominalna P - wartość rynkowa B - liczba dni finansowych w roku n - rzeczywi...

Wzory z objaśnieniami

 • mgr Emilia Stola
 • Finanse przedsiębiorstwa
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1085

R P - K AKCJI UPRZYWILEJOWANEJ, R E(A) - K KAP WŁ Z AKCJI, D - wart dywidendy z jednej akcji, P- war rynkowa/cen sprzedaży akcji, F - k emisji akcji (jednostkowy), g - tempo wzrostu dywidendy, R E - K KAP WŁ, Z n - zysk, N - liczba akcji, R f - k papierów wolnych od ryzyka (bonów skarb.), (R M -R f...

Finanse przedsiębiorstwa - zadania i zagadnienia (test)

 • mgr Emilia Stola
 • Finanse przedsiębiorstwa
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2149

Zagadnienia Okres zwrotu nakładów Księgowa stopa zwrotu Dyskontowe metody oceny projektów inwestycyjnych Wartość zaktualizowana netto Zdyskontowany okres zwrotu Wewnętrzna stopa zwrotu Zadania Zadanie 1 Po ilu latach firma odzyska poniesi...

Podstawy finansów przedsiębiorstw – ćwiczenia

 • mgr Emilia Stola
 • Finanse przedsiębiorstwa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 938

Podstawy finansów przedsiębiorstw – ćwiczenia   Stola E.       1  Kredyt kupiecki     ZADANIE 1    Sprzedaż  netto  za  ostatnie  6  miesięcy  (=182  dni)  wynosiła  2 500 000,00  PLN,  a koszty  działalności  operacyjnej  stanowiły  2 250 000,00  PLN,  z  czego  na  koszty  zmienne  przypadało  1 ...