Wzory z objaśnieniami

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1085
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wzory z objaśnieniami  - strona 1

Fragment notatki:

R P - K AKCJI UPRZYWILEJOWANEJ, R E(A) - K KAP WŁ Z AKCJI, D - wart dywidendy z jednej akcji, P- war rynkowa/cen sprzedaży akcji, F - k emisji akcji (jednostkowy), g - tempo wzrostu dywidendy, R E - K KAP WŁ, Z n - zysk, N - liczba akcji, R f - k papierów wolnych od ryzyka (bonów skarb.), (R M -R f ) - premia za ryzyko, β - poziom ryzyka w danej branży, R D(1-T) - FAKTYCZNY K DŁUGU (KAPOBCEGO), R D - nominalny k długu, t - stopa % podatku, D - kwota długu, I TAX - osłona podatkowa, R O - K OBLIGACJI, V O - cena rynkowa (jeśli nie to P O ), I - wartość kuponu odsetkowego, P O - cena sprzedaży (cena wyjściowa), m - częstotliwość wypłacania odsetek (obligacji), WACC - ŚR WAŻONY K KAP, E - kap wł, D - kap obcy (dług), E P - kap wł uprzywilejowany (akcje uprzywilejowane), D O - kap z emisji obligacji, V - cały kap, EOQ- optymalna ilość zapasu O Z - okres zwrotu nakładów, K I - nakłady na inwestycję, CF t - przepływ pieniężny, ARR - księgowa stopa zwrotu, ARR (kw) - księg stop zwr z kap wł, Od - roczne odsetki od kredytów, K W - nakłady z kap wł, NPV - wartość zaktualizowana netto, IRR - wewnętrzna stopa zwrotu, r + - stopa procentowa, dla której NPV0, r - - stopa procentowa, dla której NPV0), NPV - - NPV dla r - (NPV

(…)

…), NPV- - NPV dla r- (NPV<0), PI - wskaźnik ren inwestycji, CF+ - wartość zdyskontowanych wpływów pieniężnych, I - nakłady na inwestycję, σ - odchylenie standardowe, ν - współczynnik zmienności,
Y - rentowność, d - stopa dyskontowa, N - wartość nominalna, P - wartość rynkowa, B - liczba dni fin w roku, CS - cen sprzedaży, CZ - cena zakupu, CE - cena emisji, KG - kurs giełdowy obligacji, CK - wartość CD…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz