Finanse przedsiębiorstwa - zadania i zagadnienia (test)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 546
Wyświetleń: 2478
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse przedsiębiorstwa - zadania i zagadnienia (test) - strona 1

Fragment notatki:

Zagadnienia Okres zwrotu nakładów Księgowa stopa zwrotu Dyskontowe metody oceny projektów inwestycyjnych Wartość zaktualizowana netto
Zdyskontowany okres zwrotu
Wewnętrzna stopa zwrotu
Zadania Zadanie 1
Po ilu latach firma odzyska poniesione wydatki inwestycyjne w przypadku trzech projektów inwestycyjnych: A, B i C. Każdy z projektów wymaga początkowych nakładów w wysokości 10 000 zł. Przewidywane w ciągu 5 lat wpływy pieniężne z tych projektów zawarte są w tabeli.
Rok (t)
Przepływy pieniężne A
B
C
1
3 500
2 500
5 500
2
3 500
3 000
4 000
3
3 500
3 500
3 000
4
3 500
4 000
2 000
5
3 500
4 500
1 000
Zadanie 2
Jaka jest rentowność dwóch pięcioletnich projektów inwestycyjnych, dla których oszacowane wartości zysku netto w poszczególnych latach trwania inwestycji wynoszą:
Lata
1
2
3
4
5
Projekt A
3125
3320
3254
3424
3500
Projekt B
3000
3300
3500
3400
3200
Oba projekty wymagają takich samych nakładów w wysokości 12 000 zł. W przypadku projektu A inwestycja będzie finansowana z kapitału własnego w wysokości 6000 zł i kredytu w kwocie 6000 zł. W przypadku projektu B inwestycja będzie finansowana z kapitału własnego w wysokości 5000zł i kredytu w kwocie 7000zł. Określona przez inwestora graniczna stopa rentowności wynosi 25%. Zadanie 3
Oblicz o ile wartość rynkowa inwestycji A, B i C z zadania 1 przewyższa koszt podjęcia danego projektu inwestycyjnego, jeżeli stopa dyskontowa (koszt kapitału firmy) wynosi 5%.
Zadanie 4
Obliczyć, o ile wartość rynkowa dwuletniego projektu inwestycyjnego o nakładzie 7000zł przewyższa koszt jego realizacji oraz oszacować stopień ryzyka tego projektu, jeżeli zakładana stopa procentowa (bez uwzględniania ryzyka) wynosi 10%. Rozkład przepływów środków pieniężnych wraz z oszacowanymi przez ekspertów prawdopodobieństwami realizacji.
Zadanie 5
Po ilu latach zostanie odzyskany nakład inwestycyjny ze zdyskontowanych przepływów pieniężnych dla projektów inwestycyjnych A, B i C (z zadania 1), jeśli stopa dyskontowa (koszt kapitału firmy) wynosi 5%.
Zadanie 6
Dla jakich stóp procentowych wartość zaktualizowana netto projektów inwestycyjnych A, B i C z zadania 1 równa się zero.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz