Mgr Emilia Stola - strona 18

Podstawy finansów przedsiębiorstw – ćwiczenia

 • mgr Emilia Stola
 • Finanse przedsiębiorstwa
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1078

Podstawy Finansów Przedsiębiorstw  – ćwiczenia   Stola E.         Ź ródła finansowania przedsiębiorstwa i koszt kapitału       Zadanie 1  Spółka  X  ma  zamiar  pozyskać  nowy  kapitał  akcyjny  w  drodze  emisji  15  akcji  uprzywilejowanych  do  dywidendy.  Posiadacze  akcji  będą  uprawnieniu  d...

Podstawy Finansów Przedsiębiorstw – ćwiczenia

 • mgr Emilia Stola
 • Finanse przedsiębiorstwa
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1120

Podstawy Finansów Przedsiębiorstw  – ćwiczenia   Stola E.     Wyznaczanie ratalnych spłat kredytów       Zadanie 1   Firma X  sprzedaje na raty samochody marki Y po określonej cenie gotówkowej 45 000 PLN.  Przy  odbiorze  samochody  obowiązuje  wpłata  gotówkowa  stanowiąca  20%  ceny,  reszta  pow...

Podstawy Finansów Przedsiębiorstw – ćwiczenia

 • mgr Emilia Stola
 • Finanse przedsiębiorstwa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 833

Podstawy Finansów Przedsiębiorstw  – ćwiczenia    Stola E.      Struktura kapitałów a zyskowność, strategie finansowania…      Zagadnienia do przygotowania na zajęcia:     ─   Refinansowanie kredytów  ─   Kapitał stały  ─   Kapitał obrotowy   ─   Kryteria wyboru najkorzystniejszej struktury kapitał...

Pojęcie kredytu, klasyfikacja kredytów - Funkcja emisyjna

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 980

Pojęcie kredytu, klasyfikacja kredytów Kredyt bankowy polega na postawieniu przez bank do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych, który zobowiązuje się zwrócić je wraz z odsetkami w umownym terminie. Podstawowe cechy kredytu to: Celowość, oznacza finansowanie przy użyciu kredytu bankowego ko...

Ekonomiczna wartość dodana (EVA)

 • mgr Emilia Stola
 • Finanse przedsiębiorstwa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 469

Notatka porusza miedzy innymi takie zagadnienia jak: Ekonomiczna wartość dodana (EVA), Korekty w ustalaniu EVA, Rynkowa wartość dodana (MVA), Zmiany rynkowej wartości dodanej (MVA), Zmiana NCF...

Finansowanie faz cyklu życia przedsiębiorstwa

 • mgr Emilia Stola
 • Finanse przedsiębiorstwa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 315

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: Finansowanie faz cyklu życia przedsiębiorstwa, Cykl życia przedsiębiorstwa, Czynniki determinujące zapotrzebowanie na kapitał, Faza powstawania i początkowego rozwoju...

Zarządzanie kapitałem obrotowym

 • mgr Emilia Stola
 • Finanse przedsiębiorstwa
Pobrań: 105
Wyświetleń: 539

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: Zarządzanie kapitałem obrotowym, Wskaźniki wykorzystywane w procesie zarządzania kapitałem obrotowym, Strategie zarządzania pasywami bieżącymi, Strategia finansowania kapitału obrotowego...

Teorie struktury kapitału

 • mgr Emilia Stola
 • Finanse przedsiębiorstwa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 413

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: Teorie struktury kapitału, teoria substytucji (trade–off), teoria hierarchii (pecking order theory), teoria substytucji a relacja kosztu kapitału do zadłużenia kapitału własnego...

Wartość ekonomiczna kapitału zainwestowanego

 • mgr Emilia Stola
 • Finanse przedsiębiorstwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 357

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: wartość ekonomiczna kapitału zainwestowanego, prognoza wolnych przepływów pieniężnych, wolne przepływy pieniężne – operacyjne i inwestycyjne, wartość godziwa (fair value)...

Zwrot z kapitału i koszt kapitału

 • mgr Emilia Stola
 • Finanse przedsiębiorstwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 546

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: zwrot z kapitału i koszt kapitału, ryzyko a oczekiwana stopa zwrotu, stopa zwrotu wolna od ryzyka, ryzyko niewypłacalności, średni ważony koszt kapitału ...