Mgr Emilia Stola - strona 16

Nadpłynność systemu bankowego

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

Nadpłynność systemu bankowego WSTĘP Polityka pieniężna banku centralnego może być definiowana w węższym i szerszym znaczeniu. W znaczeniu szerszym, polityka pieniężna to przedsięwzięcia mające na celu kształtowanie ustroju (systemu) monetarnego kraju. Cele i zadania systemowej polityki pieniężnej...

Nadzór bankowy - metoda koncesji

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 7
Wyświetleń: 847

Nadzór bankowy Ze względu na specyficzny charakter działalności banków - dysponowanie środkami wielu podmiotów gospodarczych - władze państwowe ustanawiają urząd nadzoru bankowego. Przedmiotem zainteresowania tego nadzoru jest zapewnienie b...

Ustawa o Narodowym Banku Polskim z 1989 r.

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 28
Wyświetleń: 448

Ustawa o Narodowym Banku Polskim z 1989 r. Głównym celem działalności NBP było umacnianie pieniądza polskiego i współdziałanie w realizacji polityki gospodarczej Działalność NBP skupiała się na 1. Emisji pieniądza 2. udzielaniu kredytu refinansowego innym bankom 3. przyjmowanie lokat 4. przepro...

Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 7
Wyświetleń: 455

OCENA ZDOLN OŚCI KREDYTOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA Udzielenie kredytu jest to czasowe udostępnienie przez bank środków płatniczych kredytobiorcy z przyjęciem sprawdzonego wiarygodnego zobowiązania kredytobiorcy do zwrócenia udostępnionej kwoty w określonym terminie wraz z ustalonymi odsetkami. Wśród kre...

Oglne zasady kredytowania, umowa kredytowa

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

Ogólne zasady kredytowania, umowa kredytowa Kredyty należą do podstawowych aktywów banku. Są głównym źródłem uzyskiwanych zysków. Kredyt - operacja udzielenia kredytu polega na postawieniu przez bank do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych, który zobowiązany jest zwrócić je z odsetkami i t...

Operacje bankowe - Karty płatnicze

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 49
Wyświetleń: 903

Operacje bankowe operacje bankowe świadczone na rzecz ludności to: obsługa obrotu oszczędnościowego prowadzenie ROR-ów udzielanie kredytów konsumpcyjnych emisja kart płatniczych najpopularniejszą formą gromadzenia oszczędności są: książeczki oszczędnościowe, na których mogą być gromadzone wkłady...

Operacje gotwkowe

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 756

Operacje gotówkowe Operacje gotówkowe polegają na: wpłatach gotówki wypłatach gotówki Wpłaty gotówkowe mogą mieć formę wpłat gotówki do kas dziennych na podstawie bankowego dowodu wpłaty wpłat gotówki do tzw. “kas wieczorowych” otwieranych po godzinach pracy banku wpłat gotówki do skarbca nocne...

Operacje otwartego rynku i czynniki go kształtujące - operacje repo

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665

Operacje otwartego rynku i czynniki go kształtujące. Polityka otwartego rynku polega na tym, że Bank Centralny jest upoważniony do sprzedaży i zakupu krótkoterminoeych papierów wartościowych, przeważnie państwowych. Są to przede wszystkim weksle skarbowe. Zakup papierów wartościowych z jednej stron...

Otoczenie banku

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 140
Wyświetleń: 959

Struktura otoczenia Charakterystyka otoczenia banków może być dokonana w dwóch etapach. W pierwszym dokonana zostanie analiza makrootoczenia, zwanego również otoczeniem dalszym. Polega ona przede wszystkim na badaniu trendów zachodzących w gospodarce oraz społeczeństwie. W etapie drugim nastąpi cha...